Cyfleoedd ariannol

Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau cyfrwng Cymraeg

Mae Prifysgol Abertawe yn falch o gyflwyno ysgoloriaethau a bwrsariaethau i fyfyrwyr sy’n dewis astudio trwy gyfrwng  y Gymraeg. Mae dau gynllun yn bodoli:

Ysgoloriaethau cyfrwng Cymraeg 

Dyma gynllun ysgoloriaethau ar gyfer myfyrwyr sydd eisoes wedi dewis dod i Brifysgol Abertawe ac sydd yn ystyried astudio trwy gyfrwng y Gymraeg lle bo cyfle, yn hytrach na thrwy’r Saesneg. Mae’r cynllun hwn yn agored i fyfyrwyr lefelau Sylfaen, 4, 5, 6, a 7 ac mae 15 o ysgoloriaethau o £300 yr un ar gael i’r rhai sy’n dewis astudio 40 credyd neu fwy drwy gyfrwng y Gymraeg.  

Bwrsariaethau cyfrwng Cymraeg 

Mae’r gystadleuaeth hon yn cynnig 8 bwrsari o £100 yr un i fyfyrwyr lefelau Sylfaen, 4, 5, 6, a 7 sydd yn astudio o leiaf 5 credyd o fodiwl trwy gyfrwng y Gymraeg mewn un semester. Mae’r bwrsariaethau hyn yn agored i fyfyrwyr sy’n astudio yn y meysydd isod;

 • Peirianneg
 • Mathemateg
 • Ffiseg
 • Gwaith Cymdeithasol
 • Meddygaeth
 • Biocemeg a Geneteg
 • Bydwreigiaeth
 • Nyrsio
 • Seicoleg
 • Gwyddor Chwaraeon
 • Biowyddorau
 • Astudiaethau Busnes 

Darllenwch y  Telerau ac Amodau ‌cyn cwblhau cais.

Lawrlwythwch y ffurflen gais berthnasol yma:

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 5pm ar 20 Hydref 2017

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach, cysylltwch ag

Elin Leyshon, Swyddfa Academi Hywel Teifi

01792 29(5895)

E.M.Leyshon@abertawe.ac.uk