Rhaglen Allymestyn i Ysgolion a Cholegau

Group of young people

Darganfyddwch pa weithgareddau a digwyddiadau a gynigiwn i bobl ifanc o flwyddyn 6 i flwyddyn 13

Gallwch bori yn ôl grŵp blwyddyn i edrych ar fanylion gweithgareddau.

Cysylltwch â threfnydd y gweithgarwch i fynegi diddordeb neu gael mwy o wybodaeth.

Links

  Canllawiau pwnc

Mae’r canllawiau hyn, a luniwyd ar gyfer pobl ifanc sy’n ystyried astudio mewn prifysgol, yn trafod beth sydd ynghlwm wrth astudio pwnc a sut gall y cynnwys amrywio, sut mae myfyrwyr yn treulio’u hamser a pha sgiliau byddant yn eu hennill yn sgil astudio ar lefel gradd yn y pwnc hwnnw. Mae rhai o’r canllawiau hefyd yn cynnwys stori myfyriwr er mwyn rhoi blas go iawn ar fywyd prifysgol.


  Dolenni defnyddiol ar yrfaoedd

Mae dolenni wedi’u cynnwys yma at adnoddau sy’n helpu pobl ifanc i edrych ar y gyrfaoedd sydd ar gael iddynt ar ôl astudio ar lefel prifysgol.


  Gweithgareddau allymestyn eraill

Archwiliwch pa ddigwyddiadau a gweithgareddau allymestyn eraill sydd ar gael:

Partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De-orllevin Cymru

Rhaglen Gymorth Mathemateg Bellach yng Nghymru

Llwybrau at Ieithoedd Cymru

Canolfan Eifftaidd

Cymdeithas y Clasuron De Orllewin Cymru

Arsyllfa Cymru ar Hawliau Dynol Plant a Phobl Ifanc 

Technocamps - Cyfrifiadureg

Cynllun Addysg Beirianneg Cymru

Rhaglen Llysgenhadon STEM

British Science Association - Crest Awards

Techniquest - Caerdydd

 

Student talking to group

 

 

 

Manteision i ddisgyblion 

Rhowch gyfle i’ch disgyblion:

  • Godi eu hymwybyddiaeth o astudio a byw mewn prifysgol
  • Codi eu hymwybyddiaeth o amrywiaeth y disgyblaethau pwnc sydd ar gael
  • Siarad â myfyrwyr presennol y brifysgol i ddysgu sut beth yw bywyd myfyriwr a myfyrwyr
  • Ehangu eu gwybodaeth, eu dealltwriaeth a’u sgiliau
  • Gwneud penderfyniadau gwybodus am ddewisiadau TGAU a dewisiadau ôl-16
Adult with group

Tîm Recriwtio Myfyrwyr y Deyrnas Unedig, Prifysgol Abertawe

 

Mae’r tîm yn cynnig manylion ynghylch astudio mewn prifysgol i fyfyrwyr o flynyddoedd 10 i 13, yn eu hysgolion ac ar gampws Prifysgol Abertawe. Mae’r gweithdai sydd ar gael yn cynnwys:

  • Proses gwneud cais trwy UCAS
  • Ysgrifennu datganiad personol
  • Cyfweliadau ffug
  • Cyllid myfyrwyr
  • Gwirionedd bywyd fel myfyriwr

Yn ogystal, mae gennym wybodaeth y gall myfyrwyr ei rhoi i’w rhieni.

Gellir trefnu ein holl wasanaethau i gyd-fynd ag amserlenni ysgolion neu golegau, neu ddigwyddiadau gyda’r nos i rieni, ac mae’r cyfan yn rhad ac am ddim. Cysylltwch â ni i drafod y rhain a’r gwasanaeth eraill sydd ar gael, gan gynnwys sesiynau gan Lysgenhadon Myfyrwyr ar fywyd prifysgol ac areithiau ar bynciau gan ysgolheigion.