Links

  Canllawiau pwnc

Mae’r canllawiau hyn, a luniwyd ar gyfer pobl ifanc sy’n ystyried astudio mewn prifysgol, yn trafod beth sydd ynghlwm wrth astudio pwnc a sut gall y cynnwys amrywio, sut mae myfyrwyr yn treulio’u hamser a pha sgiliau byddant yn eu hennill yn sgil astudio ar lefel gradd yn y pwnc hwnnw. Mae rhai o’r canllawiau hefyd yn cynnwys stori myfyriwr er mwyn rhoi blas go iawn ar fywyd prifysgol.


  Dolenni i wybodaeth am
  yrfaoedd

Helpwch bobl ifanc i archwilio’r gyrfaoedd sydd ar gael iddynt o ganlyniad i astudio gradd trwy ddefnyddio’r adnoddau hyn. 


  Gweithgareddau allymestyn       eraill

Archwiliwch pa ddigwyddiadau a gweithgareddau allymestyn eraill sydd ar gael:

Partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De-orllewin Cymru

Rhaglen Gymorth Mathemateg Bellach yng Nghymru

Llwybrau at Ieithoedd Cymru

Canolfan Eifftaidd

Cymdeithas y Clasuron De Orllewin Cymru

Technocamps - Cyfrifiadureg

Rhaglen Llysgenhadon STEM

Cynllun Addysg Beirianneg Cymru

British Science Association - Crest Awards

Techniquest - Caerdydd