Years 12 & 13 in lecture room

 

 

 

 

 

 

Archwiliwch y gweithgareddau 

Cliciwch ar deitl i gael mwy o wybodaeth 

 

Dolenni i adnoddau

 Canllawiau pwnc

Mae’r canllawiau hyn, a luniwyd ar gyfer pobl ifanc sy’n ystyried astudio mewn prifysgol, yn trafod beth sydd ynghlwm wrth astudio pwnc a sut gall y cynnwys amrywio, sut mae myfyrwyr yn treulio’u hamser a pha sgiliau byddant yn eu hennill yn sgil astudio ar lefel gradd yn y pwnc hwnnw. Mae rhai o’r canllawiau hefyd yn cynnwys stori myfyriwr er mwyn rhoi blas go iawn ar fywyd prifysgol.


 Hanesion graddedigion

Dyma broffiliau graddedigion sydd wedi astudio amrywiaeth o bynciau 


 Dolenni i wybodaeth am
 yrfaoedd

Helpwch bobl ifanc i archwilio’r gyrfaoedd sydd ar gael iddynt o ganlyniad i astudio gradd trwy ddefnyddio’r adnoddau hyn