Arian@BywydCampws

Yn Helpu Myfyrwyr â Phopeth sy'n Ymwneud ag Arian

Mae tîm arobryn Arian@BywydCampws yma i helpu holl fyfyrwyr Prifysgol Abertawe gyda phob math o faterion ariannol. Maen nhw'n ymdrin ag amrywiaeth eang o fyfyrwyr sydd ag amgylchiadau a chefndiroedd gwahanol, ac maen nhw wrth law i ddarparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad pan fydd ei angen arnoch. Nod y swyddfa yw grymuso myfyrwyr i gael rheolaeth ar eu harian er mwyn lleihau problemau ariannol a sicrhau bod myfyrwyr yn cyflawni eu potensial llawn gan eu helpu i gael profiad cadarnhaol.

Os ydych chi'n fyfyriwr ar hyn o bryd a hoffech gael gafael yn yr wybodaeth,

Os ydych chi'n fyfyriwr ar hyn o bryd a hoffech gael gafael yn yr wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad sydd wedi'u paratoi'n arbennig ar eich cyfer chi, ewch i dudalennau gwe MyUni.

Modiwlau Gallu Ariannol

Mae tîm Arian@BywydTawe wedi creu nifer o Fodiwlau Gallu Ariannol i gynnig dull unigryw a rhyngweithiol o ddysgu am gyllidebu a rheoli'ch arian drwy fideos, canllawiau call a chwisiau, i gyd wedi'u llunio'n arbennig ar gyfer myfyrwyr.

piggy

Cronfa Ariannol Wrth Gefn (CAWG)

Gall myfyrwyr cofrestredig ym Mhrifysgol Abertawe wneud cais i Gronfa Cyfle Prifysgol Abertawe drwy ein ffurflen gais ar-lein. Am ragor o wybodaeth, ewch i'n tudalen ar MyUni.

MyUni

Tudalennau Gwe MyUni

Adnodd ar-lein ar gyfer myfyrwyr cofrestredig yw MyUni. Mae'n cynnwys popeth o ganllawiau ac awgrymiadau am arian i ryseitiau a dolenni i adnoddau. Dyma'r lle i fynd hefyd am ein taflenni gwybodaeth, ein cyflwyniadau a llawer mwy.

Blas Cartref

Blas Cartref

Mae Blas Cartref yn gynllun sy'n seiliedig ar  fwyd. Ei nod yw helpu myfyrwyr i arbed arian, rhannu profiadau difyr am fwyd a chynyddu eu gwybodaeth a'u harbenigedd yn gyffredinol am siopa, coginio a bwyta. Am ragor o wybodaeth, gan gynnwys fideos, ryseitiau a haciau, ewch i wefan Blas Cartref.

 

Polisi Cyfrinachedd Arian@BywydCampws

Mae tîm Arian@BywydCampws yn trin yr holl wybodaeth rydych yn ei roi iddynt yn hollol gyfrinachol.  Os bydd angen i ni gysylltu â staff mewn adrannau eraill, fyddwn ni ddim yn gwneud hynny heb eich caniatâd o flaen llaw.