Cronfa Ariannol Wrth Gefn (CAWG)

Cronfa Cyfle Prifysgol Abertawe

Ar ôl iddynt gofrestru, mae myfyrwyr o'r DU a'r UE yn gymwys i wneud cais i Gronfa Cyfle Prifysgol Abertawe.

Bwriedir i'r Gronfa gefnogi myfyrwyr drwy unrhyw amgylchiadau annisgwyl neu anodd yn ystod eu cyfnod yn y Brifysgol. Nid yw'n ffynhonnell cyllid ond yn rhwyd diogelwch yn ystod anawsterau ariannol, a gellir gwneud cais iddi cynifer o weithiau mewn blwyddyn ag y bydd yn angenrheidiol. Caiff pob cais ei ystyried a'i asesu ar sail unigol gan ein cynghorwyr arbenigol a fydd yn trin yr holl wybodaeth yn hollol gyfrinachol.

Mae'r broses ymgeisio ar gael ar-lein ac mae rhagor o wybodaeth ar gael ar dudalen y Gronfa Cyfle ar MyUni.