Llogi Ein Cyfleusterau

Llogwch ein Cyfleusterau a’n Hoffer

O gyfleusterau a chyfarpar ymchwil o'r radd flaenaf i'ch cefnogi i ddatblygu cynhyrchion, systemau a gwasanaethau newydd, i leoliadau i gynnal digwyddiadau a chynadleddau, mae gennym adnoddau ar Gampws Parc Singleton a Champws y Bae i ddiwallu'ch anghenion busnes.

Rhentu Swyddfa Fasnachol ar Brydles

Ar hyn o bryd nid ydym yn prydlesu lle ar y campws fel gweithgaredd masnachol safonol. Ar gyfer prosiectau sydd â chysylltiad agos â’n gweithgaredd ymchwil ac arloesi, efallai y gallwn gynnig lleoedd arbenigol felly os oes gennych ddiddordeb mewn cydweithio o’r fath, cysylltwch â ni