Adran Addysg Barhaus Oedolion

Am AABO

Yn AABO rydyn yn darparu cyfleoedd dysgu hyblyg i oedolion yn ardal De Orllewin Cymru yn amrywio o ddarlithoedd a sesiynau blasu unigol i gyrsiau lle fyddwch yn derbyn tystysgrifau diplomâu a graddau BA ar eu diwedd. Mae pob un wedi'i ddysgu gan staff cyfeillgar ac arbenigol sydd wir yn credu mewn manteision dysgu gydol oes. Gallwn hefyd eich cynghori chi ar ba gwrs fydd yn addas i chi ac esbonio'r cymorth ariannol sydd ar gael ar ei gyfer.

Gwybodaeth i Fyfyrwyr

Ffioedd, Dileadau Cyrsiau, Codiannau ac Ad-daliadau. 

Graddau Rhan-amser Dyniaethau, Hanes a Saesneg

Mae’r Radd Ran-Amser yn arloesol, yn ddynamig ac yn gynllun hyblyg lle gall myfyrwyr sy’n oedolion gael dealltwriaeth o feysydd pynciau’r Dyniaethau, Hanes a Saesneg. Mae’r cynllun yn paratoi myfyrwyr ar gyfer y rolau heriol a gwerth chweil mewn ystod eang o sectorau yn ogystal ag astudiaeth ôl-raddedig.

 

 

Y Rhaglen Paratoi Gyfer Gradd BA

Mae’r Rhaglen Paratoi ar gyfer Gradd BA yn gwrs rhan-amser 11 wythnos sy’n cychwyn ym mis Ebrill 2018. Dyluniwyd i oedolion fedru paratoi ar gyfer astudiaethau Addysg Uwch mewn amgylchedd cefnogol.

 

 

 

DACE