Gwersyll StarTrack Prifysgol Abertawe

Dysgu am holl ddisgyblaethau athletau mewn sesiynau sy’n addas i bawb, darperir gan hyfforddwyr profiadol. Delfrydol i oedrannau 9-14, mae’r gwersyll hwn yn ffordd wych i ddysgu sgil newydd, neu ddatblygu rhai newydd a chyfarfod pobl newydd.

Pa bryd: 3 – 5 Ebrill, 10.00- 15.00

Ble: Yn y Ganolfan Athletau a Hoci

Cost: Staff/Myfyrwyr Prifysgol Abertawe £42
          Aelodau o’r Gymuned £45

Am fwy o wybodaeth neu ffurflen gai e-bostiwch itcstaff@swansea.ac.uk  neu ffoniwch ni ar 01792 602400.