Meithrin cerddorion talentog

Ym Mhrifysgol Abertawe, rydym wedi ymrwymo i roi mynediad at ein haddysgu a’n cyfleusterau o safon byd i’n cerddorion mwyaf dawnus, waeth beth yw eu hamgylchiadau. Mae ysgoloriaethau cerddoriaeth yn cael eu rhoi ar fynediad i fyfyrwyr sy’n gallu dangos rhagoriaeth gerddorol, i'w cynorthwyo nhw i gyrraedd eu potensial cerddorol ac academaidd.

Trwy Gronfa Abertawe, rydym yn anelu i godi digon o arian bob blwyddyn i roi nifer o ysgoloriaethau ychwanegol ac i brynu offerynnau cerdd newydd a fydd yn galluogi cerddorion dawnus i ffynnu.

Diolch i chi am gefnogi uchelgais Abertawe i gynnig Gwasanaeth Cerdd o’r radd flaenaf.

Sophie George - BA History

null

Mae fy ysgoloriaeth cerddoriaeth wedi gwella fy mhrofiad prifysgol yn fawr. Mae wedi rhoi mwy o strwythur i fy wythnos a gwneud i mi deimlo fy mod yn rhan o rywbeth arbennig. Gan ei bod wedi cymryd tipyn o amser i mi setlo yn y brifysgol, fe wnaeth ymuno â’r côr fy helpu lawer iawn gyda’r cyfnod pontio.

Mae’n grêt hefyd i fod yng nghwmni pobl sy’n rhannu fy hoffter o ganu. Fel myfyriwr dyniaethau, ychydig iawn o oriau cyswllt sydd gennyf ac rwyf yn gwneud llawer o ddysgu annibynnol, sy’n gallu bod yn unig ar adegau. Mae’r côr yn cynnig rhywbeth i ffwrdd o bwysau gwaith prifysgol a hefyd mae’n fy nghaniatáu i ganu gydag unigolion o’r un anian, sydd wedi dod yn ffrindiau mawr i mi.

Rwyf wedi penderfynu cynilo arian yr ysgoloriaeth ac yn bwriadu ei roi tuag at fy ngradd meistr ar ôl fy nhair blynedd o astudio, a fydd yn y pendraw yn fy ngwneud yn fwy cyflogadwy.

Mae ennill yr ysgoloriaeth wedi bod yn gymorth mawr i feithrin fy ngallu a fy hyder cerddorol. Mae canu gydag unigolion hynod ddawnus yn fy helpu i ymdrechu i gael sŵn gwell. Bu hefyd yn gymorth i mi wella fy sgiliau darllen ar yr olwg gyntaf a bydd hynny’n amhrisiadwy wrth i mi sefyll fy arholiad gradd 8 mewn canu clasurol flwyddyn nesaf.