Cefnogi’r genhedlaeth nesaf o sêr chwaraeon

Rydym wedi ymrwymo i roi mynediad at ein cyfleusterau addysgu a chwaraeon o’r radd flaenaf i’r athletwyr mwyaf dawnus, waeth beth yw eu hamgylchiadau. Mae ysgoloriaethau chwaraeon yn cael eu rhoi ar fynediad i fyfyrwyr sy’n gallu dangos eu rhagoriaeth chwaraeon, er mwyn eu cynorthwyo i gyrraedd eu potensial chwaraeon ac academaidd.

Trwy Gronfa Abertawe rydym yn anelu i godi digon o arian bob blwyddyn i roi nifer o ysgoloriaethau ychwanegol, i wella cyfleusterau a chefnogi clybiau chwaraeon ar draws y Brifysgol.

Diolch i chi am gefnogi uchelgais Abertawe i gynnig profiad chwaraeon o safon byd.

Will Jones - BSc Sport and Exercise Science

Will Jones

Mae Will Jones, myfyriwr Chwaraeon ac Ymarfer Corff, wedi gwneud Prifysgol Abertawe yn hynod o falch drwy gael ei ddewis i fod yn gapten tîm Cymru Dan 20 ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad RBS. Mae ef wedi arwain tîm Cymru i fuddugoliaeth mewn sawl gornest a hefyd wedi cael ei enwi’n 'Seren y Gêm' ar ôl ei gêm gyntaf.

Rhoddwyd ysgoloriaeth chwaraeon i Will gan Dr Carol Bell, Cadeirydd Bwrdd Ymgynghorol Datblygu Prifysgol Abertawe, sy'n cynorthwyo athletwyr addawol i ddilyn eu hastudiaethau academaidd.

Mae'r ysgoloriaeth chwaraeon hon wedi rhoi’r hyblygrwydd i Will i gystadlu ar y lefel uchaf tra hefyd yn cyflawni ei botensial academaidd yn ei radd.