Profiad y Myfyriwr

Cyfoethogi profiad y myfyriwr

Mae clybiau a chymdeithasau yn rhan hynod bwysig o brofiad myfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe. Mae ymuno â chlwb neu gymdeithas yn ffordd wych i fyfyrwyr gyfarfod pobl o'r un anian ac i wneud ffrindiau newydd, yn ogystal â rhoi sgiliau trosglwyddadwy gwerthfawr iddynt ar gyfer gwaith yn y dyfodol.

Bydd Cronfa Abertawe o fudd i ystod eang o glybiau a chymdeithasau myfyrwyr, gan helpu i sicrhau bod cymaint o fyfyrwyr â phosibl yn manteisio ar bopeth sydd gan Abertawe i'w gynnig. Bydd rhoddion yn rhoi cyfle i glybiau a chymdeithasau wneud cais am arian, a fydd yn gwella’r profiad cyffredinol y gallwn ei gynnig i'n myfyrwyr.

Diolch i chi am rannu ein gweledigaeth.

Chris Wilson, BEng Civil Engineering

null

"Mae Cymdeithas y Cerddorion wedi bod yn gartref i mi yn y brifysgol. Gyda chymorth y pwyllgor mae ethos o dderbyniad wedi cael ei meithrin lle gall unrhyw un a phawb ddod yn rhan o'r teulu.

Mae'r teulu hwn yn gwneud bod yn y brifysgol, delio â phwysau a straen emosiynol yn llawer iawn mwy posibl."

Chris Wilson, Myfyriwr Peirianneg Sifil 3ydd Blwyddyn ac Is-lywydd Cymdeithas y Cerddorion