Rhagoriaeth Academaidd

Creu cyfleoedd ar gyfer myfyrwyr talentog

Mae Prifysgol Abertawe yn ymrwymedig i roi mynediad at ein haddysgu a'n cyfleusterau o safon byd i’r unigolion mwyaf dawnus, waeth beth yw eu hamgylchiadau.

Mae ysgoloriaethau yn cael eu rhoi ar fynediad i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig sy'n gallu dangos rhagoriaeth academaidd. Gyda'ch cymorth chi, rydym yn anelu at godi digon o arian i roi mwy o ysgoloriaethau academaidd i bobl ifanc haeddiannol a disglair.

Diolch i chi am rannu ein gweledigaeth.

Cheryl Havard - MA Social Research Methods

null

Graddiodd Cheryl Havard sy’n 35 oed ac yn fam i dri o blant, gyda gradd BA Anrhydedd Dosbarth Cyntaf mewn Dyniaethau o'r Adran Addysg Barhaus i Oedolion (DACE) yn 2016. Ar ôl cael profiad mor gadarnhaol gyda’r Radd Israddedig, cafodd Cheryl ei hannog i barhau â'i haddysg gyda gradd Meistr mewn Dulliau Ymchwil Cymdeithasol.

"Gyda 3 o blant, roedd yn anodd iawn i gynilo digon o arian. Ymgeisiais am Ysgoloriaeth Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Abertawe a chael fy synnu pan lwyddais i’w hennill, mae wedi bod yn andros o help!"

"Rwy'n gobeithio ysbrydoli pobl eraill fel fi na chafodd y cyfle, ni waeth o ble’r ydych yn dod, gall addysg newid eich bywyd".