Ganolfan Gwella Sgiliau Academaidd a Phroffesiynol, Gwasanaethau Datblygu a Hyfforddiant

Staff newydd

Newydd i'r Brifysgol? Darganfyddwch sut y gallwn eich cefnogi drwy'r broses sefydlu, y cyfnod prawf a thu hwnt.

Cwrdd â'r tîm

Dewch i gael gwybod mwy am bwy yw pwy yng Ngwasanaethau Datblygu a Hyfforddiant a sut i gysylltu â ni.