Ymgysylltu Byd-eang (MRID gynt)

Croeso

Nod Ymgysylltu Byd-eang, y Gyfarwyddiaeth Farchnata, Recriwtio, Rhyngwladoli a Datblygu gynt, yw gwella enw da, rhagolygon ein myfyrwyr a datblygiad Prifysgol Abertawe ym mhob un o'n marchnadoedd, yn y DU a thramor. Ein swyddogaethau craidd, yn y Colegau ac yn ganolog, yw:

  • Derbyn a Throsi
  • Datblygu ac Ymgysylltu (gan gynnwys digwyddiadau corfforaethol)
  • Marchnata Digidol
  • Swyddfa'r Cyfarwyddwr, blaen y tŷ a phrosiectau arbennig, cysylltiadau â phobl flaenllaw a phrosiectau arbennig
  • Datblygu Rhyngwladol (recriwtio rhyngwladol, symudedd a phartneriaethau)
  • Marchnata (corfforaethol, ymchwil, busnes a recriwtio)
  • Deallusrwydd Marchnata
  • Cysylltiadau Cyhoeddus, Cyfathrebu a Materion Corfforaethol
  • Recriwtio Myfyrwyr yn y DU

Mae Ymgysylltu Byd-eang yn marchnata'r sefydliad cyfan, gan hyrwyddo diwylliant marchnata cydlynol sy'n seiliedig ar ymchwil, gan ymgorffori cynlluniau strategol y Brifysgol yn ein holl weithgareddau. 

Mae cyfres graidd o werthoedd a safonau yn llywio ein gwaith.