Ymgysylltu Byd-eang

Croeso

Nod Ymgysylltu Byd-eang, y Gyfarwyddiaeth Farchnata, Recriwtio, Rhyngwladoli a Datblygu gynt, yw gwella enw da, rhagolygon ein myfyrwyr a datblygiad Prifysgol Abertawe ym mhob un o'n marchnadoedd, yn y DU a thramor. Ein swyddogaethau craidd, yn y Colegau ac yn ganolog, yw:

 • Derbyn a Throsi
 • Datblygu ac Ymgysylltu (gan gynnwys digwyddiadau corfforaethol)
 • Marchnata Digidol
 • Swyddfa'r Cyfarwyddwr, blaen y tŷ a phrosiectau arbennig, cysylltiadau â phobl flaenllaw a phrosiectau arbennig
 • Datblygu Rhyngwladol (recriwtio rhyngwladol, symudedd a phartneriaethau)
 • Marchnata (corfforaethol, ymchwil, busnes a recriwtio)
 • Deallusrwydd Marchnata
 • Cysylltiadau Cyhoeddus, Cyfathrebu a Materion Corfforaethol
 • Recriwtio Myfyrwyr yn y DU

Mae Ymgysylltu Byd-eang yn marchnata'r sefydliad cyfan, gan hyrwyddo diwylliant marchnata cydlynol sy'n seiliedig ar ymchwil, gan ymgorffori cynlluniau strategol y Brifysgol yn ein holl weithgareddau. 

Mae cyfres graidd o werthoedd a safonau yn llywio ein gwaith.

Swyddfa'r Cyfarwyddwr

SWYDDFA'R CYFARWYDDWR

Adeiladau'r Abaty
00 44 1792 602574

Derbynfa'r Abaty
00 44 1792 602010

Derbyniadau

Adeiladau'r Abaty
00 44 1792 295111
e-bost

 

Datblygu ac Ymgysylltu

Adeiladau'r Abaty 

Marchnata Digidol

Adeiladau'r Abaty

Datblygu Rhyngwladol

Adeilad Talbot
00 44 1792 606850
E-bost

Marchnata

Adeiladau'r Abaty

Deallusrwydd Marchnata

Adeiladau'r Abaty

Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu

Adeiladau'r Abaty
00 44 1792 513566
E-bost 

Recriwtio Myfyrwyr

Adeilad Talbot 
01792 295784  
E-bost

Gwobrau diweddar

 • Gwobrau Dewis Myfyrwyr WhatUni 2014; 3ydd lle yn 2015
 • Arweinyddiaeth a Rheoli Times Higher Education - Tîm Derbyn Eithriadol 2014; Rhestr Fer y Wobr am Strategaeth Ryngwladol Eithriadol 2015
 • Enillydd Gwobr Farchnata CANMOL Cymru am ymgyrch diwrnod agored 2015
 • Gwobr ymgyrch farchnata digidol/ar-lein orau am brosiect a ariannwyd gan yr UE (Campws y Bae)
 • Dwy wobr aur Sefydliad Cysylltiadau Cyhoeddus Cymru
 • Gwobr Rhagoriaeth y Sefydliad Marchnata Siartredig - rhestr fer yn y categori Profiad Brand
 • Rhestr fer ar gyfer dwy wobr HEIST a phedair gwobr ar gyfer ein hymgyrch Farsity
 • Achrediad am Ragoriaeth Gwasanaeth Cwsmeriaid 

Uchafbwyntiau diweddar

 • Cynnydd o 75% mewn ceisiadau UCAS dros y tair blynedd diwethaf - yr ail gynnydd mwyaf ymysg prifysgolion y DU
 • 96% o'r farn bod y gwasanaeth Derbyn yn "dda"
 • Dywedodd 91% fod y diwrnod agored i israddedigion yn "ardderchog neu'n dda" (cynnydd o 3% ers 2014)
 • 90% o'r farn bod y diwrnod agored i ôl-raddedigion yn "ddefnyddiol iawn neu'n ddefnyddiol" (cynnydd o 10% ers 2014)  
 • Cynnydd o 18% mewn cofrestriadau rhyngwladol (o 105 gwlad)
 • 93% o'r farn bod rhaglenni byr/haf Ewch yn Fyd-eang a'u rhaglenni i groesawu myfyrwyr newydd yn "ardderchog neu'n dda"
 • Cynnydd o 20% mewn rhaglenni symudedd
 • €175K wedi'i ddyfarnu am symudedd yn yr UD, Tsieina a Seland Newydd + €618K am symudedd yn yr UE
 • Cyfraddau boddhad 100% am dderbyniad yr Abaty a'r digwyddiad i gynfyfyrwyr o Sawdi Arabia
 • Cynnydd o 21% yn sylw gan y cyfryngau a chynnydd o 30% yn ymweliadau ag adran Israddedigion y wefan
 • Sefydlwyd y Bwrdd Cynghori ar Ddatblygu a changhennau cynfyfyrwyr yn Oman, Qatar a Hong Kong
 • Gwnaed ymchwil i botensial gweithgarwch marchnata busnes yn Rhanbarth Bae Dinas Abertawe
 • Gosodwyd deunyddiau brand Prifysgol Abertawe yn Stadiwm Liberty a buom yn gweithio gyda Chlwb Pêl-droed Dinas Abertawe aThimau Rygbi'r Gweilch a'r Sgarlets 

 

Llwyddiant Marchnata mewn Rhagoriaeth Gwasanaeth Cwsmeriaid