Amserlennu a Rheoli Ystafelloedd Addysgu

Amserlennu

Mae ein swyddfa yn gyfrifol am lunio a chynnal amserlen ganolog y Brifysgol. Rydym yn gwneud hyn trwy ddarparu gwasanaeth amserlennu ar gyfer adrannau academaidd gan gynnwys cynlluniau modiwlaidd, seminarau a thiwtorialau, a thrwy reoli gwasanaeth archebu ystafelloedd ar gyfer pob adran academaidd a chymdeithas fyfyrwyr drwy gydol y flwyddyn academaidd. 

Gwybodaeth bellach

Archebu Ystafell

Dylid cyflwyno ceisiadau syml ar gyfer archebu ystafell syml drwy anfon

e-bost i: timetabling@abertawe.ac.uk

Mae modd ffonio’r swyddfa ar gyfer archebion ystafell sydd â llai na 24 awr o rybudd ar 01792 (60) 2805

Mae nifer o adrannau yn gyfrifol am ymdrin ag archebion ystafelloedd, yn dibynnu ar y math o archeb. 

Gwybodaeth bellach

Manylion Cyswllt

I gysylltu â’r Tîm Amserlennu a Rheoli Ystafelloedd:

E-bost:
timetabling@abertawe.ac.uk

Ffôn: 
01792 (60) 2805

Gwybodaeth bellach

Ystafelloedd

Mae ein tîm yn cyfrannu at y grŵp Gweithrediadau Ystafelloedd sy’n gyfrifol am ddyrannu a rheoli pob ystafell ym Mhrifysgol Abertawe.

Mae hyn yn cynnwys ceisiadau am ystafelloedd, trosglwyddo ystafelloedd ac Arolygon Defnydd Ystafelloedd.

Mae rheoli’r ystafelloedd yn mynd law yn llaw â’r amserlen academaidd.

Gwybodaeth bellach

Cwestiynau Cyffredin

Angen cymorth pellach? Darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin