ADRODDWCH ef!

Mae arnom angen i chi roi gwybod i ni os yw pethau’n mynd o le. Dim ond wrth roi gwybod i rywun am rywbeth sydd wedi mynd o’i le y gallwn ddysgu o ddigwyddiadau andwyol a rhwystro rhai rhag digwydd yn y dyfodol. A fyddech cystal â rhoi gwybod i ni am ddigwyddiadau andwyol gan ddefnyddio’r ffurflenni ar lein.

Adroddiad Sydyn ar Ddigwyddiad Andwyol

Defnyddiwch yr adroddiad sydyn hwn i roi gwybod i ni am unrhyw ddigwyddiad andwyol o ran iechyd a diogelwch/ Cynaliadwyedd/ Gwytnwch.

Adroddiad llawn ar Ddigwyddiad Andwyol

Defnyddiwch y ffurflen hon i roi adroddiad manwl ar ddigwyddiad andwyol a arweiniodd at:

  • Anaf
  • Absenoldeb o’r gwaith
  • Difrod i eiddo neu i amgylchedd