Sut i deithio i'n campysau

Gyda hyd at 14,000 o fyfyrwyr yn teithio i’n campysau bob bore, ni fyddwch yn synnu i glywed bod yna lawer o wahanol ffyrdd i deithio.

Nawr bod gennym ddau gampws, rydym wedi bod yn gweithio'n galetach nag erioed i sicrhau’r cyfraddau gorau gyda chwmnïau teithio, i uwchraddio llwybrau beicio ac i ddarparu atebion ar gyfer y rhai y mae eu sefyllfa bersonol yn golygu na allant osgoi gyrru.

Rydym eisiau i'r holl staff a myfyrwyr ddefnyddio cludiant cyhoeddus lle bo hynny'n bosibl. Mae gan y Brifysgol ymrwymiad i leihau ei heffaith ar yr amgylchedd ac mae wedi cael 'Gradd Dosbarth Cyntaf' yng 'Nghynghrair Gwyrdd' The Guardian.

Os ydych angen gwybodaeth benodol ar sut i gyrraedd Prifysgol Abertawe, ewch i’r dudalen hon.

  • Teithio ar Fws
  • Teithio ar Feic
  • Teithio mewn Car
  • Cysylltiadau defnyddiol