Diwrnodau ymweld ar ôl gwneud cais

Eich cyfle i grwydro

Mae dewis pa gynnig prifysgol i'w dderbyn yn benderfyniad mawr a phwysig ac mae'n bwysig cael yr holl wybodaeth er mwyn gwneud y dewis cywir. Mae'r Diwrnodau Ymweld i Ymgeiswyr yn gyfle i bawb sydd wedi derbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Abertawe i ymweld â'u hadran academaidd ac i ddarganfod mwy am y profiad myfyrwyr rhagorol sydd ar gael yma. 

Book Your Visit Day Button Welsh

Cynhelir Diwrnod Ymweld Cyfrwng Cymraeg ar ddydd Sadwrn y 10fed o Fawrth lle bydd cyfle gyda chi i glywed wrth staff a myfyrwyr presennol am y cyfleoedd gwych sydd ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg yn y Brifysgol. 

 

Rhaid cofrestru ar gyfer Diwrnod Ymweld gan fod llefydd yn gyfyngedig.  

 Cynhelir Diwrnodau Ymweld ar ddydd: 

 • Sadwrn 27ain Ionawr
 • Wednesday 7fed Chwefror (Campws Parc Singleton)
 • Sadwrn 17eg Chwefror
 • Mercher 21ain Chwefror 
 • Sadwrn 10fed o Fawrth
 • Mercher 18eg Ebrill 

ER MWYN GWIRIO OS YW EICH CWRS AR GAEL AR Y DIWRNOD PENODOL COFRESTRWCH GAN DDEFNYDDIO EICH RHIF UCAS. 

Pa Gampws

Mae gan Brifysgol Abertawe ddau gampws yn dilyn agoriad Campws y Bae ym Medi 2015. Gwiriwch pa gampws i ymweld ag ef ar gyfer eich maes pwnc.

Campws Parc Singleton

 • Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau
 • Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton
 • Coleg Gwyddoniaeth
 • Yr Ysgol Feddygaeth
 • Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd

Campws y Bae

 • Peirianneg (pob disgyblaeth)
 • Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff
 • Yr Ysgol Reolaeth
 • Cyfrifeg a Chyllid
 • Economeg
 • Cyfrifiadureg

Pan y cyrhaeddwch

Os yn ymweld â Champws Parc Singleton ewch i'r 'Ddesg Wybodaeth Diwrnod Ymweld' yn ffreutur Tŷ Fulton (Adeilad 17 ar fap Campws Parc Singleton)