Rhaglen y Diwrnod Ymweld

Rhaglen DIwrnodau Ymweld

Lawrlwythwch gopi o'r  Rhaglen Diwrnod Ymweld 2018

Mae derbynfa'r Diwrnod Ymweld yn agor o 10:00yb ac wedi'i leoli yn Ffreutur Tŷ Fulton ar Gampws Parc Singleton ac yn y Neuadd Fawr ar Gampws y Bae.

Cynhelir cyflwyniadau cyffredinol ar gyfer ymgeiswyr drwy gydol y bore. Fe ailadroddir y cyflwyniadau hyn ac mae'r amseroedd i'w gweld yn y tablau isod. 

Campws y Bae

Dydd Mercher

Awditoriwm y Neuadd Fawr (45 munud)

am 12:00 

Dydd Sadwrn

Awditoriwm y Neuadd Fawr(45 munud) 

am 11:00 a 12:00

Campws Parc Singleton 

Dydd Mercher

Theatr Taliesin (30 munud)

Am 10:00, 11:15 neu 12:00

Dydd Sadwrn

Darlithfa Faraday  (45 munud)

Am @ 10:00, 11:00 a 12:00

 

Pa weithgareddau arall sydd i'w cael ar y diwrnod

  • Taith o amgylch y campws glan môr gyda'n myfyrwyr llysgennad
  • Edrych ar ddewis o lety ar y campws
  • Gweld cyfleusterau chwaraeon Prifysgol Abertawe yn y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol
  • Ymweld â'r Ffair Wybodaeth a darganfod mwy am ysgoloriaethau, cyfleoedd i weithio ac astudio dramor, bywyd myfyrwyr, cyllid myfyrwyr a gwasanaethau cefnogi myfyrwyr 

Yn y cyfamser os oes unrhyw gwestiynau gyda chi, cysylltwch â astudio@abertawe.ac.uk / 01792 295 111