Gwasanaethau Gwybodaeth a Systemau

Ein Gwasanaethau

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth a Systemau (GGS) yn cyflenwi gwasanaethau ymchwil, dysgu, cyflogadwyedd, diwylliannol a gweinyddol i gymuned fawr ac amrywiol y Brifysgol. Gyrrir popeth yr ydym yn ei wneud gan ragoriaeth mewn addysg ac ymchwil; rydym yn ymroddi ein gwybodaeth arbenigol a proffesiynol, sgiliau a chreadigrwydd i gyflenwi gwasanaethau a datrysiadau effeithiol, a gweithredwn fel athrawon, arweinwyr ac ymgynghorwyr i'n ddefnyddwyr, wrth eu cynorthwyo yn eu gwaith academaidd ac ymchwil.

Llyfrgelloedd ac Archifau

Darparir Llyfrgelloedd ac Archifau Prifysgol Abertawe gwasanaeth o safon i fyfyrwyr, staff ac ymwelwyr. Cynorthwyir ein llyfrgelloedd gweithgareddau dysgu, addysgu ac ymchwil ar draws y Brifysgol, a chynigir y dechnoleg, cyfleusterau a'r hyfforddant diweddaraf. Mae hefyd gennym archifau sy'n cynnwys casgliadau sy'n dogfennu treftadaeth a diwylliant cyfoethog Cymru.

Cewch hyd i fwy o wybodaeth am Lyfrgelloedd ac Archifau

Gwasanaethau TG

Darparir Gwasanaethau TG cymorth digidol a technolegol ar gyfer ymchwil, addysgu a dysgu i staff, myfyrwyr ac ymwelwyr. Mae ein gwasanaeth yn cynnwys teclynnau cyfathrebu sy'n hwyluso cydweithrediad ymchwil, cymorth ar gyfer eich dyfeisiau cyfrifiadura, datblygu pecynnau cymhwyso TG, yn ogystal â gwasanaeth clyweledol ar gyfer gweithgareddau addysgu a'r cyfryngau.

Cewch hyd i fwy o wybodaeth am Wasanaethau TG

Academi Cyflogadwyedd Abertawe

Mae Academi Cyflogadwyedd Abertawe yn rhoi cymorth i fyfyrwyr ar eu hymdaith tuag at yrfa raddedig lwyddiannus. Darparir yr Academi cyngor gyrfaoedd proffesiynol, sgyrsiau cyflogwyr, gweithdai, ffeiriau gyrfaoedd, amrywiaeth o gynlluniau lleoliad gwaith, a hyrwyddir cyfleoedd rhwydweithio rhwng cyflogwyr a myfyrwyr.

Cewch hyd i fwy o wybodaeth am Academi Cyflogadwyedd Abertawe

Academi Dysgu ac Addysgu Abertawe

Mae Academi Dysgu ac Addysgu Abertawe (SALT) yn gwella dysgu ac addysgu trwy ymchwil pedagogaidd a hyrwyddo arfer da. Hwylusir hyn trwy’r defnydd o dechnoleg, gweithdai a chynadleddau. Mae SALT yn cefnogi E-ddysgu trwy Blackboard a theclynnau eraill sydd o gymorth gydag asesiad, adborth a chydweithrediad.

Cewch hyd i fwy o wybodaeth am SALT

Diwylliant a’r Celfyddydau

Mae Prifysgol Abertawe yn cefnogi bywyd diwylliannol a chelfyddydol yr ardal gyda rhaglen gweithgareddau sy’n gyfoethog ac amrywiol, a rhedir mewn cydweithrediad gyda chyrff allanol, cymdeithasau myfyrwyr a cholegau. Mae Canolfan Celfyddydau Taliesin, y Neuadd Fawr a’r Canolfan Eifftaidd yn ein galluogi i gyflwyno perfformiadau gwreiddiol ac apelgar, yn ogystal ag amrywiaeth eang o weithgareddau diwylliannol a chelfyddydol.

Cewch hyd i fwy o wybodaeth am Ddiwylliant a’r Celfyddydau

HPC Cymru

Mae HPC Cymru yn galluogi busnesau ac ymchwilwyr academaidd i gyrchu technoleg cyfrifiadura perfformiad uchel er mwyn hyrwyddo ymchwil o safon fyd-eang ar draws Cymru. Gyda phartneriaethau Cymru eang, mae HPC yn cynnig pŵer uwchgyfrifiadura ddiogel gyda chysylltiadau rhwydwaith cyflymder uchel ar draws canolfannau fusnes ac ymchwil, cymorth pwrpasol a hyfforddiant sgiliau lefel uwch.

Cewch hyd i fwy o wybodaeth am HPC Cymru