Llyfrgelloedd Prifysgol Abertawe

Mae Llyfrgelloedd Prifysgol Abertawe yn darparu gwasanaethau gwybodaeth o'r radd flaenaf ar gyfer myfyrwyr a staff yn ogystal â'r cyhoedd. ac yn datblygu'r gwasanaethau yma'n gyson er mwyn cefnogi gweithgareddau dysgu, addysgu, ymchwil a chorfforaethol y Brifysgol. Mae'r Llyfrgelloedd yn cynnig amgylchfyd cyfforddus ac eang gyda'r cyfleusterau a thechnoleg mwyaf diweddar ar gyfer dysgu ac ymchwil. Mae ein staff cyfeillgar a phroffesiynol yn cynnig cefnogaeth gyson, hyfforddiant a gwasanaethau ar gyfer pynciau penodol er mwyn sicrhau bod defnyddwyr y Llyfrgell yn gwneud y gorau o'r holl adnoddau sydd ar gael.

Mae lleoliadau'r Llyfrgelloedd yn cynnwys y Llyfrgell a'r Ganolfan Wybodaeth, Llyfrgell Glowyr De Cymru, Llyfrgell Banwen a Llyfrgell Parc St. David

iFind

Chwiliwch ein catalog ar-lein ac adnoddau ymchwil.