Swansea University

Goruchwylio

Dylech ddisgwyl cael trefniadau goruchwylio effeithiol a fydd yn rhoi cymorth, cyngor ac arweiniad rheolaidd o safon uchel i chi yn ystod eich astudiaethau ar gyfer gradd ymchwil. Gweler y Canllaw ar Oruchwylio Ymchwil.

< Yr Hyn y Gallwch ei Ddisgwyl gan eich Coleg | Beth Rydym yn ei Ddisgwyl Gennych Chi >