Ble gallaf ddod o hyd i gyfrifiadur?

Rydym yn cynnal nifer o labordai cyfrifiaduron ar draws y campws. Sylwer, efallai y bydd rhai o'r labordai cyfrifiaduron wedi'u cadw gan staff ar adegau at ddibenion addysgu.

Yn ogystal, mae labordai ar gael yng Ngholegau Prifysgol Abertawe nad ydynt wedi'u rhestru yma. Gwnewch ymholiadau yn uniongyrchol drwy eich Coleg am fanylion pellach.

Argaeledd Cyfrifiaduron

Gwiriwch argaeledd cyfrifiaduron ar gampws ar hyn o bryd.

Mae manylion a lleoliadau'r labordai cyfrifiaduron a benthyca gliniaduron isod:

Labordai Cyfrifiaduron a Benthyca Gliniaduron

Campws Parc Singleton

Nifer o gyfrifiaduronAdeiladLleoliad/disgrifiadMath o fynediad
5 Lyfrgell Lefel 1, ger y grisiau Mynediad Agored
6 Lyfrgell Lefel 2, ger y grisiau Mynediad Agored
2 Lyfrgell Lefel 2, Ystafell Nam ar y Golwg Wedi'i chadw ar gyfer myfyrwyr â cherdyn mynediad
88 Lyfrgell Lefel 3, yr ardal dde-orllewinol Mynediad Agored
55 Lyfrgell Lefel 3, Ystafell Hyfforddiant 2 Gellir ei chadw'n lleol gan staff / Mynediad Agored
pan nad yw wedi'i chadw
19 Lyfrgell Lefel 3, Ystafell Dawel 1 Mynediad Agored
26 Lyfrgell Lefel 4, Ystafell Dawel 2 Mynediad Agored
33 Lyfrgell Lefel 4, Ystafell Hyfforddiant 3 Gellir ei chadw'n lleol gan staff / Mynediad Agored
pan nad yw wedi'i chadw
90 Lyfrgell Lefel 4, yr ardal dde-ddwyreiniol Mynediad Agored
85 Lyfrgell Lefel 4, Ystafell Gyfrifiaduron Ôl-raddedig Wedi'i chadw ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig a
chyfwerth ag ôl-raddedig (LLM etc.)
160 Tŷ Undeb Llawr 4, Labordy Cyfrifiaduron Yn agor ym mis medi 2017 – labordy cyfrifiaduron ag amserlen ganolog
40 Haldane Llawr Cyntaf, Ystafell 9 Labordy cyfrifiaduron ag amserlen ganolog
40 Haldane Llawr Cyntaf, Ystafell 14 Labordy cyfrifiaduron ag amserlen ganolog
26 Margam Llawr 3, Labordy Cyfrifiaduron ICWS Gellir ei chadw'n lleol gan staff / Mynediad Agored i fyfyrwyr ICWS pan nad yw wedi'i chadw
48 Tŵr Vivian Llawr 7, Ystafell 731/2 Labordy cyfrifiaduron ag amserlen ganolog

Campws y Bae

Nifer o gyfrifiaduronAdeiladLleoliad/disgrifiadMath o fynediad
44 Lyfrgell Llawr Gwaelod, lleoliadau ar wasgar Mynediad Agored
19 Lyfrgell Llawr Gwaelod, lleoliadau ar wasgar Mynediad Agored
30 Lyfrgell Llawr Gwaelod, Ystafell Gyfrifiaduron 1 Gellir ei chadw'n lleol gan staff / Mynediad Agored pan nad yw wedi'i chadw
26 Lyfrgell Llawr Gwaelod, Ystafell Gyfrifiaduron 2 Gellir ei chadw'n lleol gan staff / Mynediad Agored pan nad yw wedi'i chadw
30 Yr Ysgol Reolaeth Llawr Cyntaf, CBE 109 Labordy cyfrifiaduron ag amserlen ganolog
63 Yr Ysgol Reolaeth Llawr Cyntaf, CBE 117 Labordy cyfrifiaduron ag amserlen ganolog
60 Yr Ysgol Reolaeth Llawr Cyntaf, CBE 128 Labordy cyfrifiaduron ag amserlen ganolog

Hendrefoelan

Nifer o gyfrifiaduronAdeiladLleoliad/disgrifiadMath o fynediad
11 Llyfrgell y Glowyr Llawr Cyntaf, Ystafell 4 Gellir ei chadw'n lleol gan staff / Mynediad Agored pan nad yw wedi'i chadw
12 Llyfrgell y Glowyr Llawr 2, Llofft Gellir ei chadw'n lleol gan staff / Mynediad Agored pan nad yw wedi'i chadw

Benthyca Gliniaduron

Nifer o LiniaduronAdeiladLleoliad/disgrifiadMath o fynediad
50 Llyfrgell Parc Singleton Lefel 3, Desg Wybodaeth Benthyciad am bythefnos – rhoi a dychwelyd drwy staff y ddesg
30 Llyfrgell Parc Singleton Lefel 3, Locer Glas Hunanwasanaeth Hunanwasanaeth â cherdyn
50 Llyfrgell y Bae Llawr Gwaelod, Desg Wybodaeth Benthyciad am bythefnos – rhoi a dychwelyd drwy staff y ddesg
29 Llyfrgell y Bae Llawr Gwaelod, Locer Glas Hunanwasanaeth Hunanwasanaeth â cherdyn

Mannau Astudio i Grwpiau

Grŵp o fyfyrwyr yn gweithio mewn pod cyfrifiadur, ardal adolygu fach

Gallwch gadw ardal i astudio fel grŵp drwy Ddesgiau Gwybodaeth Llyfrgell y Bae neu Lyfrgell Parc Singleton.

Gallwch gadw ardal i astudio fel grŵp yn Llyfrgell Parc Singleton ar-lein hefyd.