Astudio a byw trwy gyfrwng y Gymraeg yn Abertawe

Academi Hywel Teifi

Mae Academi Hywel Teifi yn ganolfan ragoriaeth ar gyfer astudio’r iaith Gymraeg a’i llenyddiaeth o fewn Prifysgol Abertawe, mae’n hybu addysg ac ymchwil cyfrwng Cymraeg ar draws y pynciau a gaiff eu dysgu yn y brifysgol ac mae’n gweithio i sicrhau lle amlycach i’r iaith ym mhob agwedd o fywyd y brifysgol a rhanbarth de-orllewin Cymru.

Ewch i wefan yr Academi 

Clywch gan ein myfyrwyr

"Lleoliad gwych, academyddion byd-eang, ac mae’r gwasanaethau a’r cymdeithasau heb eu hail. Mae yna ddigon o gefnogaeth i chi os ydych chi’n dymuno astudio yn y Gymraeg."

Blogiau Myfyrwyr

                                      Ein Myfyrwyr ar YouTube

                                        Proffiliau Myfyrwyr

Ysgoloriaethau a Gwobrau Prifysgol Abertawe

Ysgoloriaeth Rhagoriaeth

£3000

I bwy? Myfyrwyr sydd wedi ennill AAA Safon Uwch (neu gyfwerth)*

Ysgoloriaeth Teilyngdod

£2000

I bwy? Myfyrwyr sydd wedi ennill AAB Safon Uwch (neu gyfwerth)*

Ysgoloriaeth Is-raddedig Cyfrwng Cymraeg

15 ysgoloriaeth o £300

I bwy? Myfyrwyr (Lefelau 4-6) sydd am ddewis o leiaf 40 credyd trwy gyfrwng y Gymraeg lle bo cyfle*

Ysgoloriaeth Is-raddedig Cyfrwng Cymraeg

8 bwrsari o £100

I bwy? Myfyrwyr (Lefelau 4-6) sydd yn astudio o leiaf 5 credyd trwy seminarau neu diwtorialau trwy gyfrwng y Gymraeg mewn un semestr*

Prif Ysgoloriaeth Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

£3000

I bwy? Myfyrwyr sy'n astudio o leiaf 66% o'r cwrs, hynny yw 80 credyd y flwyddyn trwy'r Gymraeg*

Ysgoloriaeth Cymhelliant Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

£1500

I bwy? Myfyrwyr sy'n astudio o leiaf 33% o'r cwrs, hynny yw 40 credyd y flwyddyn trwy'r Gymraeg*

Ysgoloriaeth William Salesbury

£5000

I bwy? Myfyrwyr sydd am astudio cwrs Prifysgol sy'n cael ei gynnig yn gyfan gwbl trwy'r Gymraeg*

*Amodau a thelerau ar www.abertawe.ac.uk/ysgoloriaethau