Gwasanaethau Blaen Tŷ

  Lleolir Derbynfa Tŷ Fulton Prifysgol Abertawe ar Gampws Singleton a’i staffio gan dîm o Fyfyrwyr Llysgenhadol.

 Mae ein tîm yn darparu gwasanaeth proffesiynol, gofalgar ar gwsmeriaid i fyfyrwyr, staff ac ymwelwyr y Prifysgol, sy'n cynnwys:

  • Gwybodaeth gyfeiriol o amgylch y Prifysgol
  • Gwybodaeth am drafnidiaeth leol
  • Gwybodaeth am yr ardal leol
  • Manylion am gynadleddau a digwyddiadau
  • Rhoi bagiau Ailgylchu
  • Ymholiadau cyffredinol
  • Cyngor a chefnogaeth
Byddem yn falch o glywed eich barn am y gwasanaeth . Anfonwch unrhyw ganmoliaeth neu gwynion i v.m.walters@swansea.ac.uk