BSc Geneteg Feddygol

 1. côd UCAS
  C431
  Hyd:
  3 blynedd Llawn-amser
 2. Cynnig arferol:
  AAB-BBB

Trosolwg Cwrs

Mae Geneteg Feddygol yn cael effaith enfawr ar ddiagnosis a thriniaeth clefydau dynol. Mae'r wybodaeth a gafwyd o ddilyniannu genomau dynol yn caniatáu ymchwilwyr i ddeall y clefydau lu sydd ag elfennau genetig. Mae llawer o feddygon meddygol sy'n ymwneud ag ymchwil yn canolbwyntio ar agweddau genetig ar iechyd a chlefydau dynol.

*Mae'n bosib y gwarentir cyfweliad i fyfyrwyr Geneteg Feddygol ar gyfer MBBCh Meddygaeth i Raddedigion ym Mhrifysgol Abertawe, cyhyd â'u bod wedi dewis y llwybr priodol, wedi perfformio'n foddhaol ac yn bodloni'r meini prawf mynediad adeg gwneud y cais ar gyfer Meddygaeth i Raddedigion*

Nodweddion Allweddol

Bydd y radd hon mewn Geneteg Feddygol yn:

 • eich paratoi ar gyfer rôl mewn amrywiaeth eang o broffesiynau, gan gynnwys y diwydiant fferyllol, gwyddor fforensig a bioleg gadwraeth;
 • rhoi profiad i chi o dechnegau dadansoddi mynegiadau genynnol, rhyngweithiadau protein, strwythur DNA a niwed i DNA, dadansoddi delweddau biofoleciwlau a chelloedd, a dulliau dadansoddi cyfrifiadurol uwch;
 • eich paratoi ar gyfer hyfforddiant i raddedigion i fod yn feddyg, yn ddeintydd neu’n athro, neu ar gyfer ymchwil ôl-raddedig neu ddoethurol;
 • dysgu sgiliau trosglwyddadwy i chi, gan gynnwys gwaith tîm, cyfathrebu, cyflwyno, datrys problemau a dadansoddi.

Yn y flwyddyn olaf byddwch yn cwblhau prosiect ymchwil dan arweiniad gwyddonydd ymchwil proffesiynol. Drwy weithio fel ymchwilydd annibynnol, byddwch yn datblygu sgiliau rheoli prosiect effeithiol ac yn derbyn hyfforddiant i ddylunio arbrofion a chynllunio rhaglenni gwaith.

Mae’r radd mewn Geneteg Feddygol yn darparu hyfforddiant addas i fyfyrwyr sydd am ymgymryd ag astudiaeth bellach i fod yn feddyg meddygol. Mae llawer o'n myfyrwyr a benderfynodd ddilyn y llwybr gyrfa hwn wedi mynd ymlaen i astudio Meddygaeth i Raddedigion yn Abertawe.

Am ragor o wybodaeth, darllenwch e-lyfryn y rhaglenni BSc Geneteg.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

FHEQ 4 Degree / HECert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
PM-127Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Energy and Metabolism: The Reactions of Life
PM-131Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Chemistry of Life
PM-132Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Eukaryotic Cell Biology
PM-134Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Microbiology
PM-139Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Human Physiology I
PMC101Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Organic Chemistry: Structure, Transformation, and Energetics; an Introduction for Life Sciences.
PMC103Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Organic Chemistry of Functional Groups: Structure, Reactivity and Mechanism; an Introduction for Life Sciences
Modiwlau Opsiynol
Rule 1 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :You must choose 20 Credits from the following optional modules.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
PM-137Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Introduction to Medical Psychology
PM-141Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Human Physiology II
PMC100Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Atoms and Molecules, Chemical Bonding and Structure; an Introduction for Life Sciences.
PMC102Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Chemical Analysis: from Composition to Structure Elucidation; an Introduction for Life Sciences.
AND
Rule 2 

Dewiswch Yn union 30 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :You must choose 30 credits from the following options.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
PM-120Semester 1 and 2 (Sep-Jun Taught)10Genetic Analysis IThis is the English Language version of PM-120 and should be selected if you do not wish to study a minimum of 5 credits of the module through the medium of Welsh.
PM-120CSemester 1 and 2 (Sep-Jun Taught)10Dadansoddiad Geneteg 1Mae hon fersiwn cyfrwng Cymraeg o fodiwl PM-120, a ddylai gael ei ddewis os ydych yn dymuno astudio lleiafswm o 5 credyd o’r modiwl hon drwy gyfrwng y Gymraeg.
PM-133Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Evolutionary and Molecular GeneticsThis is the English Language version of PM-133 and should be selected if you do not wish to study a minimum of 5 credits of the module through the medium of Welsh.
PM-133CSemester 1 (Sep-Jan Taught)20Geneteg Esblygiadol a MolecwlaiddMae hon fersiwn cyfrwng Cymraeg o fodiwl PM-133, a ddylai gael ei ddewis os ydych yn dymuno astudio lleiafswm o 5 credyd o’r modiwl hon drwy gyfrwng y Gymraeg.

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

FHEQ 5 Degree / HEDip

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
PM-226Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Human and Medical Genetics
PM-238Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Biostatistics
PM-249Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Human Immunology
PM-250Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Infectious Disease and Parasitology
PM-251Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Microbial Molecular Genetics
Modiwlau Opsiynol
Rule 1 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :You must choose 20 credits from the following optional modules.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
PM-240Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Carbohydrate Metabolism and Glycobiology
PM-243Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Clinical Biochemistry & Physiology
PM-245Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Metabolic Regulation: Enzymes & Signal Transduction
PM-248Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Amino acids, lipids and steroids
PM-252Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Molecular Evolution
PM-254Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Doctors, patients & the goals of medicineYou must have achieved an average mark of 60% or more in Year 1 to be eligible for this module.
AND
Rule 2 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :You must choose 40 credits from the following optional modules.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
PM-200Semester 1 and 2 (Sep-Jun Taught)10Genetic Analysis IIThis is the English Language version of PM-200.
PM-200CSemester 2 (Jan - Jun Taught)10Dadansoddiad Geneteg IIMae hon fersiwn cyfrwng Cymraeg o fodiwl PM-200.
PM-253Semester 1 (Sep-Jan Taught)30Techniques in Molecular BiologyThis is the English Language version of PM-253.
PM-253CSemester 1 (Sep-Jan Taught)30Technegau Bioleg FoleciwlaiddMae hon fersiwn cyfrwng Cymraeg o fodiwl PM-253.

Blwyddyn 3 (Lefel 6)

FHEQ 6 Degree / Honours

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
PM-300Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Medical Genetics
PM-304Semester 1 and 2 (Sep-Jun Taught)30Biomolecular Research Project
PM-308Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Animal Development
PM-314Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Biotechnology & Protein Engineering
PM-315Semester 1 and 2 (Sep-Jun Taught)20Genetic Analysis III
PM-316Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Genetic Toxicology
PM-317Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Genetics of Cancer
PM-345Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Bioinformatics: From sequence to Function
Modiwlau Opsiynol
Rule 1 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :You must chose ONE module from the following:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
PM-330Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Nucleic acids: components, metabolism and modification
PM-331Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Membrane Trafficking
PM-333Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Aspects of Human Sensory and Metabolic Biochemistry

Disgrifiad

Yn ystod pob blwyddyn o'ch gradd, bydd rhaid i chi astudio 120 credyd, yn cynnwys modiwlau gorfodol a dewisol. Mae'r Ysgol Feddygaeth yn cynnig rhaglenni gradd mewn Biogemeg, Biogemeg Feddygol, Geneteg, Geneteg Feddygol, a chydanrhydedd mewn Biogemeg a Geneteg. I gymharu beth allech ei astudio ar y pum llwybr hyn, cliciwch ar Modiwlau sydd ar gael yn 17-18 i agor taenlen yn dangos y modiwlau sydd ar gael.

(Os lawrlwythwch y daenlen Excel hon a'i chadw ar eich cyfrifiadur, cewch glicio ar deitl pob modiwl yn yr ail golofn, a chyhyd â bod gennych gysylltiad â'r rhyngrwyd, dylech weld rhagor o fanylion o'r catalog modiwlau. Mae'n bosib na fydd y dolenni ar y daenlen yn gweithio ar eich porwr, gan ddibynnu ar y gosodiadau, nac ychwaith o iPad, iPhone, Android etc.)

Gofynion Mynediad

Cynnig arferol fyddai AAB-BBB ar Safon Uwch [neu raddau cyfwerth ar gyfer cymwysterau eraill: 136-120 o bwyntiau tariff UCAS].

Rhaid bod gennych raddau da mewn Cemeg a Bioleg.

Byddai angen o leiaf gradd B Safon Uwch mewn Bioleg a Chemeg ar fyfyrwyr sy'n astudio cymwysterau BTEC, yn ogystal â Rhagoriaeth (D) mewn Diploma Cyfrannol BTEC (6 uned).

Bagloriaeth Ryngwladol (IB): 32-33 (gan gynnwys graddau HL da mewn Cemeg a Bioleg).

Rydym yn gwneud cynigion unigol yn dibynnu ar eich amgylchiadau ar ôl darllen y datganiad personol a'r geirda yn eich ffurflen UCAS.

Gofynion mynediad ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol.

Sut i Wneud Cais

Ymgeiswyr o'r Deyrnas Unedig a'r Undeb Ewropeaidd

Ymgeiswyr Rhyngwladol

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
BSc (Hons) Llawn-amser £9,000 £17,450

Gellir codi ffioedd myfyrwyr Israddedig y DU/UE llawn amser yn chwyddiannol mewn blynyddoedd astudio i ddod. Penderfynir ar y swm gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Israddedig yn cynyddu 3% ar gyfer pob blwyddyn ddilynol o astudio.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw’r ffioedd dysgu’n talu am gostau prynu llyfrau neu nwyddau ysgrifennu, argraffu, rhwymo traethawd ymchwil na llungopïo.

Bydd angen i chi brynu cot labordy wen a sbectol diogelwch cyn unrhyw ddosbarthiadau ymarferol. Gellir eu prynu pan fyddwch yn cyrraedd y Brifysgol.

MSci a BSc - beth yw'r gwahaniaeth?

Mae'r cwrs MSci pedair blynedd yn radd israddedig uwch, sy’n ychwanegu blwyddyn arall yn canolbwyntio ar ymchwil i'n graddau BSc tair blynedd. Bydd y rhan fwyaf o dair blynedd gyntaf y crysiau hyn yr un fath, ond mae'r MSci yn cynnig hyfforddiant arbenigol mewn ystod eang o dechnegau labordy yn ystod y drydedd flwyddyn fel paratoad ar gyfer prosiect ymchwil dwys blwyddyn o hyd  yn ystod y bedwaredd flwyddyn.

Darpariaeth iaith Gymraeg

Mae'r Ysgol Feddygaeth yn gweithio tuag at wella a datblygu ei darpariaeth iaith Gymraeg.

Caiff myfyrwyr sy'n astudio Geneteg Feddygol gynnig Tiwtor Personol sy'n siarad Cymraeg, yn ogystal â gallu cofrestru ar gyfer fersiwn Gymraeg Datblygu Sgiliau Biogemegol (PM-130) ym mlwyddyn gyntaf eu hastudiaethau.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Dr Alwena Morgan - a.h.morgan@abertawe.ac.uk / 01792 602051; neu Dr Heledd Iago - h.f.iago@abertawe.ac.uk / 01792 602402.

Cyfleoedd Ariannu

Cliciwch yma i ddysgu rhagor o am ffioedd ac ariannu.

Ymwadiad Rhaglen

Darllenwch yr Ymwadiad Gwybodaeth am y Rhaglen Radd

Ewch ar daith o'n cyfleusterau

Diwrnodau Agored i ddod

14 Hydref: Diwrnod Agored yr Ysgol Feddygaeth

Diddordeb mewn mynychu un o'r tair Ysgol Feddygaeth orau yn y Deyrnas Unedig? Byddwn yn cynnal ein Diwrnod Agored cyntaf ar 14 Hydref. Gwnewch yn siŵr eich bod yn dod i ddysgu popeth am ystod lawn ein cyrsiau.

Lleoliad: Campws Parc Singleton