Darpariaeth Gymraeg yn y Coleg Meddygaeth

Mae gan bob myfyriwr sydd yn astudio yn y Coleg Meddygaeth gyfle i:

  • Dderbyn cyfweliad Cymraeg tra'n ymgeisio am le
  • Cofrestru ar fodiwl 50 credyd ym mhob blwyddyn drwy gyfrwng y Gymraeg
  • Gael tiwtor personol sy'n siarad Cymraeg, pan fo hynny'n bosib
  • Gyflwyno rhai aseiniadau yn Gymraeg

Bydd cyfle i'r rheiny sydd methu siarad Cymraeg, i ddilyn ein cwrs dysgwyr "Cymraeg ar gyfer Meddygaeth" os hoffent, a bydd cefnogaeth ac arweiniad ar gael i'r rhai sydd eisiau cyfle i ddysgu mwy am yr iaith, a diwylliant Cymreig.

Gofalu trwy'r Gymraeg app.

Gwireddu’r Geiriau: Gwobrau’r Gymraeg mewn Iechyd, Gwasanaethau Cymdeithasol a Gofal Cymdeithasol 2014 - Enillwyr

Ar gael fel llyfr poced ar lein hefyd.

Mae’r Ap rhyngweithiol a luniwyd ar gyfer ffonau symudol yn seiliedig ar addasiad o lyfryn ‘Gofalu trwy’r Gymraeg: Llawlyfr Cymraeg i’r Coleg Gwyddorau Dynol ac Iechyd’ gan Dr Angharad Jones, Prifysgol Abertawe, ac yn seiliedig ar y llyfryn ‘Wneith Hyn Ddim Drwg…’ gan Carwen Earles, Prifysgol Abertawe. Mae’r Ap i’w ddefnyddio gan fyfyrwyr, academyddion ac ymarferwyr gofal iechyd a gellir ei lawrlwytho yn rhad ac am ddim o iTunes a’r App Store, ac o’i gael ar ddyfeisiadau hylaw a phoblogaidd fel hyn, byddai cyfle pellach i gynyddu’r defnydd.

Lleoliadau Clinigol Dwyieithog

Map Lleoliadau Cymraeg

O fis Medi 2014, bydd myfyrwyr sy'n gallu siarad Cymraeg yn cael y cyfle i gofrestru ar fersiwn Cymraeg o'r modiwl 'Meddyg fel Gweithiwr Proffesiynol', ym mhob un o bedair blynedd y cwrs. Bydd y modiwl 50 credyd yma yn rhoi cyfleon gwych i'n myfyrwyr i ddefnyddio eu Cymraeg tra allan ar leoliadau clinigol ar hyd a lled Cymru.