Profiadau Elective RRHIME yn Tromso, Norwy

"Roeddwn i'n anhygoel o lwcus i gael y cyfle i gael profiad gwerthfawr o ofal cyn-ysbyty, sydd fel arfer yn andros o anodd i'w gael mewn ardaloedd eraill yn y byd fel myfyrwiwr meddygol - felly profiad unigryw iawn. Nes i fwynhau cyfuno fy mrwdfrydedd meddygol gyda lleoliad gwyllt, a dysgu am y sialensau sydd i'w cael mewn meddygaeth anghysbell.

Roedd y clefydau yn rai tebyg i'r rhai a geir yng Nghymru, er i'r pellter a'r lleoliadau gwledig yn cyflwyno sialensau diddorol wrth geisio cyrraedd a chynnig gwasanaethau iechyd. Yn ogystal, gwelais sawl anaf fwy trawmatig, oedd yn unol a beth fuasai'n ddisgwyliedig mewn lleoliad fwy gwledig. Mae Norwy yn wlad gyfoethog gyda lefel uchel o ofal yn cael ei gynnig drwy eu gwasanaeth iechyd cenedlaethol a chyfleusterau gwych."

LLiwiau Tromso

Gweithgareddau all-gwricwlaidd

"Mae gogledd Norwy yn lle gwych i ymweld os oes gennych ddiddordeb mewn gweithgareddau awyr-agored; y mynyddoedd a'r fjords yn anhygoel a digonedd o gyfleoedd i ddringo, cerdded chaiacio. Faswn i'n argymell cysylltu gyda chlwb caiac y Brifysgol, ac ymweld a swyddfa DNT yn Tromso i gael mwy o wybodaeth am y cabannau a'r llwybrau cerdded sydd ar gael."

Ambiwlans Awyr