Profiad Elective RRHIME yn Freetown, Sierra Leone

"Canolfan paediatric ar gyfer Sierra Leone i gyd ydi Ola During Children's Hospital. Mae'n ysbyty sy'n cael ei redeg gan y llywodraeth, yn y brif ddinas - Freetown. Mae'n cynnwys 3 ward, yn ogystal ac unedau gofal dwys neonatal a damwain ac argyfwng plant. Mae'r ysbyty yn derbyn cyfraniadau enfawr gan sefydliadau y tu hwnt i'r llywodraeth, a doedd o ddim mor brin o adnoddau ac oni'n ei ddisgwyl. Roedd newydd gael y wardiau wedi eu hail-wneud, ac roedd peiriant pelydr-X newydd yn dechrau ei waith wrth i ni adael. Drws nesaf i'r ysbyty mae uned obstetrig, lle caiff plant eu geni yn naturiol, neu drwy cesarean."

Afon Rhif 2, Sierra Leone

Afon Rhif 2, Sierra Leone

Profiad Clinigol

"Y clefyd fwyaf cyffredin a welais i oedd Malaria. Pan fo gan blentyn o dan 5 malaria, mae'n cael ei gyfri fel cyfnod peryglus iawn - roedd y rhai a welais i yn aml yn dod i'r ysbyty yn hwyr ac yn dioddef o malaria celebral. Gwelais lawer o blant yn dod i'r ysbyty mewn sioc, neu yn cael trafferth anadlu.

Ar y wardiau, roedd nifer o blant efo TB yn yr ysgyfaint, ond gwelais TB llinyn y cefn hefyd, ble ddaeth y plentyn i'r ysbyty gyda hypertonia bilateral o'r ddwy goes a 'clonus' difrifol - doedd y plentyn heb allu sefyll ers rhai wythnosau.

Roedd gan yr ysbyty ward diffyg maeth enfawr, efo 20 gwely. Roedd y rhan fwyaf o'r cleifion ar y ward yma yn HIV positif.

Roedd nifer fawr o'r cleifion yn dod i'r ysbyty yn hwyr, gan amlaf gan fod eu rhieni wedi eu cymryd at bobl oedd yn iachau gyda pherlysiau yn gyntaf. Roedd y plant yn cael eu bwydo gyda pherlysiau gwahanol - rhai yn ymddangos yn wenwynig. Roedd plant hefyd yn cyrraedd yr ysbyty efo llosgiadau a marciau rhyfedd ar eu croen ar ol bod i weld y bobl yma."

Gweithgareddau All-Gwricwlar

"Mae Freetown yn brysur iawn, ond mae traethau anhygoel o'i gwmpas ar y peninswla (traeth Hamilton, Franco's, a'r anhygoel Afon Rhif 2). Serch hyn, mae angen gyrrwr i gyrraedd o le i le - ond dydi hwn ddim yn rhy ddrud efo car llawn. Gallwch rhentu cytiau ar rhan fwyaf o'r traethau i aros noson neu ddwy. Mae Ynys Banana yn bert - mae'n rhaid mynd ar daith cwch bach o'r arfordir i gyrraedd, ond mae traethau a digon o lefydd i gerdded unwaith i chi gyrraedd.

Naethon ni ddim gallu gweld ynys Tiwai, ond dwi wedi clywed ei fod yn le y dylsech geisio gweld, er hyn, fe awgrymwyd y dylsem ni gymryd ein car ein hunain a pheidio dibynnu ar drafnidiaeth cyhoeddus, gan fod y ffyrdd yn wael. Yr ail ddinas ydi Bo, a mae'n sicr yn werth ymwled a fan hyn i gael profi meddygaeth y tu allan i Freetown - mae'n sioc! Teimlad llawer mwy ymlaciol o'i gymharu a Freetown."

Ysbyty Ola During