Derbyn eich cynnig

Derbyn eich cynnig

Dewis eich cynigion cadarn ac yswiriant

Pan fyddwch wedi clywed gan bob prifysgol y gwnaethoch gais iddynt, bydd UCAS yn gofyn i chi gyfyngu'ch dewisiadau gwreiddiol i ddau ddewis terfynol – dewis 'Cadarn' a dewis 'Yswiriant'.

Os byddwch yn derbyn dau gynnig, dylech ystyried cadw cynnig Yswiriant sydd â gofynion graddau is na'ch dewis Cadarn. Os byddwch yn methu â bodloni gofynion eich dewis Cadarn, ond wedi derbyn cynnig Yswiriant addas, byddwch yn sicrhau lle mewn prifysgol o hyd.

Nid oes rhaid i chi wneud dewis Yswiriant, ond mae cael dewis arall yn synhwyrol.

Dylai'ch dewis Cadarn fod ar gyfer y brifysgol rydych yn ei hystyried fel y lle gorau i chi, nid y cynnig uchaf o reidrwydd. Dylai'ch dewis Yswiriant hefyd fod ar gyfer prifysgol y byddech yn hapus i fyw ac astudio ynddi.

Cofiwch, mae eich penderfyniadau ar yr amser hwn yn derfynol, felly ystyriwch eich dewisiadau yn ddwys. Nid yw'n bosib gwrthod eich dewis Cadarn er mwyn derbyn eich dewis Yswiriant adeg eich canlyniadau os ydych yn bodloni amodau eich dewis Cadarn.

Argymhellwn:

  • Os nad ydych wedi ymweld â ni ar Ddiwrnod Ymweld a drefnwyd neu'n anffurfiol, siaradwch â myfyrwyr presennol a'r staff academaidd lle bo'n bosib, a dewch i brofi awyrgylch Abertawe'n gyffredinol.
  • Byddwch yn realistig ynghylch y graddau y byddwch yn eu cael. Os ydych yn dewis cynnig Yswiriant, gwnewch yn siŵr fod y gofynion yn is na rhai eich cynnig Cadarn.