Cofrestru

Mae arnom angen prawf o'ch hunaniaeth a'ch cenedligrwydd i gadarnhau'ch hawl i astudio, eich statws ffioedd dysgu a'ch cymhwysedd i dderbyn benthyciadau/grantiau.

Myfyrwyr o'r DU a'r UE

 • Complete registration once (continuing students do not need to register)
 • You can upload a passport and enter details by logging in to the intranet
 • If you do not have a UK/EU passport, email a scanned image of your birth certificate and photo ID* to studentrecords@swansea.ac.uk.

* Acceptable forms of UK/EU photo ID:

Please remember to bring your passport (or the UK/EU photo ID you emailed us) with you. You will need it to collect your University and library ID card and for us to check your identity in person.

Myfyrwyr rhyngwladol o'r tu allan i'r DU

 • You will need to register every year
 • Bring your passport and visa to a registration venue
 • If you have applied for a new visa, bring your letter of entitlement to pick up your Biometric Residence Permit (BRP card)
 • Present your passport and visa/BRP card to be scanned and recorded by the University to confirm your right to study as required by the UK Visas & Immigration authority.
 • After completing your registration you will need to enrol online 
Lleoliadau cofrestru - dewch erbyn yr amser a neilltuwyd ar gyfer blaenlythyren eich enw teuluol
DyddiadA-BC-EF-HI-KL-NO-ST-ZCampws y BaeCampws y Parc

21-22 Medi

09:00

10:00

11:00

12:00

14:00

15:00

16:00

014 NF 

Ffreutur Tŷ Fulton

23 Medi

AR GAU

-

-

24 Medi

09:00  10:00  11:00  12:00   14:00  15:00 16:00  014 NF Ffreutur Tŷ Fulton

25-27 Medi

09:00 10:30  11:30   12:30  13:30  14:30 15:00 014 NF Ffreutur Tŷ Fulton

28 Medi

09:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 014 NF Ffreutur Tŷ Fulton

Allwedd

 • 014 NF - Ystafell 014 y Neuadd Fawr, Llawr Gwaelod, Adeilad 7 ar fap Campws y Bae
 • Ffreutur Tŷ Fulton – Llawr Cyntaf, Parc Singleton, adeilad 17 ar fap Campws y Parc

Myfyrwyr rhyngwladol nad ydynt o'r UE sy'n astudio dramor

 • E-bostiwch eich pasbort a'ch cytundeb astudio gan eich Coleg ym Mhrifysgol Abertawe i gadarnhau y byddwch yn astudio dramor yn gyfan gwbl i studentcompliance@abertawe.ac.uk