Ystyried Prifysgol

Croeso

Mae dewis mynd i’r brifysgol yn benderfyniad mawr. Efallai eich bod yn poeni am ddewis beth a ble i astudio, wedi darllen am gostau cynyddol yn y newyddion neu’n pryderu ynghylch sut i wneud cais. Rydym wedi llunio’r arweiniad hwn i helpu i ateb eich cwestiynau am brifysgolion ac Abertawe.

Mae’r tudalennau hyn wedi’i anelu’n bennaf at fyfyrwyr ysgol uwchradd (blynyddoedd 7-11), ond dylai fod yn ddefnyddiol i unrhyw un sy’n ystyried mynd i’r brifysgol, ac i Brifysgol Abertawe yn benodol.