Dewis Beth a Ble i Astudio

Dewis Beth a Ble i Astudio

Mae dewis cwrs prifysgol yn benderfyniad pwysig iawn. Mae mwy na 300 o Sefydliadau Addysg Uwch (y’u gelwir yn HEI yn aml) yn y DU yn cynnig miloedd o gyrsiau, felly mae’n hanfodol eich bod yn dewis yr un sy’n iawn i chi. Efallai y byddwch yn dewis parhau i astudio cwrs rydych wedi cael profiad ohono yn yr ysgol neu’r coleg, neu efallai y byddwch am ddewis rhywbeth sy’n gwbl newydd; yr hyn sy’n bwysig yw eich bod yn caniatáu digon o amser i wneud penderfyniad allai newid eich bywyd.

Dod o hyd i gyrsiau

Mae llawer o wefannau ar gael i’ch helpu i ddarganfod pa gyrsiau sydd ar gael.

Mae UCAS.com yn cynnig dewis Course Search sy’n caniatáu i chi chwilio am gyrsiau yn dibynnu ar y pwnc a/ neu’r lleoliad y mae gennych ddiddordeb ynddynt.

Mae WhatUni.com hefyd yn caniatáu i chi chwilio am gyrsiau yn ogystal â darllen adolygiadau gan fyfyrwyr sy’n eu hastudio ar hyn o bryd.

Gall cyrsiau wahaniaethu’n fawr rhwng prifysgolion, hyd yn oed ar gyfer yr un pwnc. Er enghraifft, efallai y bydd mwy o arholiadau ar gyfer rhai nag eraill, felly mae’n bwysig eich bod yn ymchwilio’ch dewis pwnc/pynciau i ddarganfod sut yr addysgir cyrsiau gwahanol, pa fodiwlau sydd ar gael a beth yw’r gofynion mynediad.

Mae cyfleoedd ar gael i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg yn y Brifysgol mewn amrywiaeth o feysydd. Mae sgiliau dwyieithog yn gallu rhoi mantais ichi wrth chwilio am swydd ar ôl graddio.

merch yn darllen

Ble?

Mae dewis ble i astudio yr un mor bwysig â dewis beth i’w astudio - wedi’r cyfan, gallech dreulio tair blynedd neu fwy yn olynol mewn tref neu ddinas newydd. Bydd ystyried pethau megis cysylltiadau trafnidiaeth, pellter o adref, y costau byw cyffredinol a’r math o gyfleusterau cymdeithasol a chwaraeon sydd ar gael yn eich helpu i wneud eich penderfyniad.

Llun ffair ucas

Gair i Gall

Gall dewis ble a beth i astudio fod yn eithaf brawychus, ond dylai’r awgrymiadau hyn eich helpu:

  • Siaradwch â’ch teulu/ffrindiau a rhannwch eich meddyliau a’ch barn
  • Ewch i ddiwrnodau agored a digwyddiadau addysg uwch i wneud yn si┼Ár eich bod yn ‘teimlo’ naws y brifysgol a’r ardal leol.
  • Casglwch gymaint o wybodaeth â phosib - ymchwiliwch arlein, archebwch brosbectysau (maent am ddim!) a gwnewch amser i ymweld â phrifysgolion ac adrannau.
  • Peidiwch â bod ofn gofyn cwestiynau! Cysylltwch â phrifysgolion os ydych yn ansicr ynghylch cyrsiau penodol.
  • Meddyliwch am beth yr hoffech ei wneud ar ôl y brifysgol. Gall ymddangos ei fod amser pell i ffwrdd, ond bydd yn dod yn gyflym iawn…