Bywyd Myfyrwyr

Farsity Cymru

Bywyd Myfyrwyr

Mae mwy i’r brifysgol nag astudio. Bydd eich amser yn y brifysgol yn rhoi cyfle i chi archwilio cyfleoedd a chael profiadau a allai newid eich bywyd.

I lawer o bobl ifanc, un o’r pethau gorau am fod yn fyfyriwr yw’r cyfle i wneud ffrindiau newydd a mwynhau
hobïau neu chwaraeon newydd. Mae gan Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe ystod anferth o glybiau a
chymdeithasau, gyda mwy na 50 o dimau chwaraeon a mwy na 100 o gymdeithasau. Maent yn cynnwys
comedi, dawns, codi hwyl, rygbi, nofio, pêl-droed, quidditch a ffrisbi eithafol.

Mae ein Hundeb Myfyrwyr yn un o’r gorau yng Nghymru ac mae’n ganolog i fywyd yn y Brifysgol. Wedi’u gwasgaru ar draws y ddau gampws, y Pentref Myfyrwyr a chanol y ddinas, mae Undeb y Myfyrwyr
yn rheoli amrywiaeth o gyfleusterau gan gynnwys tafarndai, clybiau nos, siopau coffi, archfarchnadoedd
a siopau ddillad, ymhlith pethau eraill! Maent hefyd yn trefnu mwy na 300 o ddigwyddiadau i fyfyrwyr
bob blwyddyn, gan gynnwys Dawns yr Haf a Gemau’r Prifysgolion. Mae’r prif berfformwyr mewn blynyddoedd
diweddar wedi cynnwys Florence and the Machine, Chase and Status, Ed Sheeran, Russell Howard a Tim
Minchin.

Myfyrwyr sy’n rheoli Undeb y Myfyrwyr - etholir y Llywydd a’r swyddogion eraill gan y myfyrwyr bob blwyddyn, ac maent yn cynrychioli’r holl fyfyrwyr mewn cyfarfodydd gyda’r Brifysgol ac yn ymgyrchu dros faterion sy’n effeithio arnynt.

Ceinwen Cloney

“Rydym yn gweithio’n galed i sicrhau eich bod wrth eich bodd yma yn Abertawe. P’un ai eich bod yn gynrychiolydd pwnc, yn aelod o glwb neu gymdeithas, neu’n swyddog rhan amser, mae Prifysgol Abertawe yn lle gwych i fod. Fel Undeb, rydym yn gweithio tuag at sicrhau bod llais pawb yn cael eu clywed, felly os oes gennych chi syniad am brosiect neu ymgyrch, gallwch gysylltu â chydweithio â ni. Ein nod yw eich croesawu yma i Abertawe, a’ch cefnogi trwy gydol eich cyfnod er mwyn sicrhau eich bod yn creu atgofion fydd yn
para am oes”