Byw yn y Brifysgol

Mae pob llety yn cynnwys

Llety

Mynd i’r brifysgol yw’r tro cyntaf i’r rhan fwyaf o fyfyrwyr fyw oddi cartref. Yn Abertawe cynigiwn ystod o ddewisiadau
llety i ddiwallu anghenion pob myfyriwr. Mae ein llety wedi’u gwasgaru ar draws Campws Parc Singleton a Champws y Bae, y Pentref Myfyrwyr oddi ar y campws a llety Tŷ Beck yn agos at ganol y ddinas.

Mae gennym hefyd ardaloedd pwrpasol yn ein llety i fyfyrwyr sydd am fyw mewn llety tawelach, llety di-alcohol neu lety i siaradwyr Cymraeg. Mae hefyd llety pwrpasol yn Nhŷ Beck i fyfyrwyr â theulu.

Mae pob llety yn cynnwys dewisiadau megis ystafelloedd ymolchi en-suite neu sy’n cael eu rhannu, a llety hunanarlwyo neu sy’n cynnwys arlwyo. Mae ein llety wedi’u rhannu’n fflatiau o bedwar i ddeg o fyfyrwyr yn rhannu cegin/ardal gymdeithasol.