Chwaraeon i bawb

Chwaraeon i bawb

Os ydych yn fabolgampwr elitaidd neu am gymryd rhan er hwyl yn unig, gall y brifysgol roi cyfle i chi gymryd rhan mewn amrywiaeth eang o chwaraeon. Yn Abertawe, mae gan y Pentref Chwaraeon o’r radd flaenaf, gyfleusterau y gall yr holl fyfyrwyr eu mwynhau, yn ogystal â mabolgampwyr Olympaidd a Pharalympaidd.

Mae’r rhain yn cynnwys:

Peiriant Rhedeg

Cartref ein campfa, cyrtiau sboncen, stiwdios ffitrwydd a throelli, neuadd chwaraeon amlbwrpas, canolfan athletau
dan do, canolfan ffisiotherapi a chlinig meinwe feddal.

Trac rhedeg

Mae’r rhain yn cynnwys cyrtiau tenis, amrywiaeth o gaeau chwaraeon awyr agored a meysydd artiffisial.

Pwllnofio

Mae pwll nofio maint Olympaidd 50m, Pwll Cenedlaethol Cymru, wrth galon ein Pentref Chwaraeon. Mae’r ganolfan yn gartref i dimau nofio’r brifysgol a thimau lleol a chenedlaethol, yn ogystal â Chanolfan Berfformiad Nofio Prydain, ac mae’r pwll 50m a’r pwll ymarfer 25m hefyd ar agor i’r cyhoedd. Am ragor o wybodaeth, ewch i: walesnationalpoolswansea.co.uk

Kayakers

Mae Canolfan Chwaraeon Traeth a Dwˆ r 360 yn gyfleuster aml-gamp yng nghanol Bae Abertawe, taith fer ar droed o gampws y Brifysgol. Yn cynnig amrywiaeth o chwaraeon, gan gynnwys pêl-foli traeth, syrffio barcud a ffitrwydd traeth, mae 360 yn cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr o bob oedran a gallu i gymryd mewn rhan amrywiaeth o chwaraeon a gweithgareddau. Am ragor o wybodaeth, ewch i 360swansea.co.uk