Am yr Archifau

Archifau Richard Burton yw cof corfforaethol ac ystorfa archifau Prifysgol Abertawe ac maent yn dal deunydd o arwyddocâd lleol, rhanbarthol a chenedlaethol. Mae’r Archifau’n dethol ac yn diogelu’r holl gofnodion o werth hanesyddol a grëwyd neu a ddaeth i feddiant y Brifysgol ac maent yn gwneud yn siŵr bod y cofnodion hyn yn hygyrch i bawb. Trwy eu daliadau ac arbenigedd y staff, mae’r Archifau’n cefnogi’n weithredol genhadaeth y Brifysgol i ddarparu amgylchedd o ragoriaeth ymchwil, i ddarparu profiad rhagorol i fyfyrwyr gydag addysgu o’r ansawdd uchaf, ac i gyfoethogi bywyd cymunedol a diwylliannol Cymru a thu hwnt.

* Oherwydd gwaith uwchraddio, efallai na fydd ein catalog cyhoeddus ar gael ar brydiau yn ystod dydd Mercher a dydd Gwener 17 a 19 o Ionawr. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra, cofiwch e-bostio archives@swansea.ac.uk os bydd gennych chi unrhyw gwestiynau. *

Treftadaeth Ddiwydiannol yn Abertawe

Mae nifer o’r casgliadau yn Archifau Richard Burton yn cael eu hategu gan eiddo mewn mannau eraill, gan gynnwys: