Y Tîm Gwasanaeth Cwsmeriaid

Y Tîm Gwasanaeth Cwsmeriaid

Cefnogaeth arbenigol

Cefnogaeth arbenigol

Mae staff Desg y Llyfrgell yn hapus i'ch helpu chi

Gall staff gwasanaeth cwsmeriaid Desg y Llyfrgell helpu ag ymholiadau cyffredinol sy’n ymwneud â’r llyfrgell a TG, megis:

  • benthyca eitemau o'r llyfrgell (llyfrau, cyfnodolion, cyfryngau, gliniadur, cyfarpar cyfryngau)
  • dod o hyd i eitemau yn y llyfrgell
  • cysylltu â rhwydwaith diwifr
  • mewngofnodi i adnoddau'r llyfrgell

Cysylltwch â Desg y Llyfrgell drwy e-bostio library@abertawe.ac.uk neu ffonio 01792 295500.

Campws y Bae Prifysgol Abertawe
Llyfrgell y Bae
Ffordd Fabian
Twyni Crymlyn
Abertawe SA1 8EN

Os yw Llyfrgell y Bae yn beth newydd i chi, efallai bydd y Canllaw hwn yn ddefnyddiol i chi. Mae'n cynnwys gwybodaeth am osodiad y llyfrgell a'r hyn i'w ddisgwyl wrth ymweld â hi. Cafodd ei ddylunio er mwyn bod yn ddefnyddiol i bawb, ond yn enwedig y rhai sydd efallai yn pryderu am ddod i mewn i'r llyfrgell.

 

Eich Llyfrgellwyr Cymorth Pwnc a'ch Ymgynghorydd Gyrfaoedd

Cwrdd â'r tîm o arbenigwyr!

(o'r chwith i'r dde) Giles Lloyd-Brown (Llyfrgellydd Pwnc ar gyfer Peirianneg a Rheolaeth), Michele Davies (Llyfrgellydd Cyswllt Academaidd ar gyfer yr Ysgol Reolaeth), Alasdair Montgomery (Llyfrgellydd Cyswllt Academaidd ar gyfer y Coleg Peirianneg), Philippa Price (Llyfrgellydd Pwnc ar gyfer Peirianneg a Rheolaeth), Gareth Hill (Ymgynghorydd Gyrfaoedd ar gyfer Peirianneg a Rheolaeth), Naomi Prady (Llyfrgellydd Pwnc ar gyfer Peirianneg a Rheolaeth).

Cymorth Llyfrgell

I dderbyn cymorth o ran pori llenyddiaeth, cronfeydd data y llyfrgell a chyfeirnodi, cysylltwch â'ch tîm o Lyfrgellwyr Pwnc drwy ffonio 01792 606038 neu drwy e-bostio engineeringlib@abertawe.ac.uk neu buslib@abertawe.ac.uk.

Gallwch ddod o hyd i arweiniad, cyngor ac adnoddau ar Ganllaw Llyfrgell yr Ysgol Reolaeth a Chanllaw Llyfrgell y Coleg Peirianneg.

Cewch fwy o fanylion am y cymorth a'r gwasanaethau bod modd i ni eu cynnig ar y tudalennau Cymorth Pwnc ar gyfer y Coleg Peirianneg a'r Ysgol Reolaeth.

Cymorth gyrfaol

I drefnu apwyntiad gyrfaoedd, mynychu gweithdai a derbyn gwybodaeth bellach am ein gwasanaethau ewch i https://myuni.swan.ac.uk/careers/.

Gall eich Ymgynghorydd Gyrfaoedd roi cymorth i chi o ran:

  • archwilio eich dewisiadau gyrfaol
  • ffurflenni cais a chyngor am eich CV
  • datblygu eich cyflogadwyedd