Cyrsiau Ôl-raddedig a ddysgir yn dod yn fuan!

Ydych chi'n chwilio am gwrs nad ydym yn ei gynnig ar hyn o bryd?

Tybio oeddem yr hoffech chi weld y rhaglenni gradd rydym yn eu datblygu wrth i ni yn barhaus geisio cynnig cyrsiau sy'n gweddu anghenion ein myfyrwyr a chyflogwyr ein graddedigion.

Er nad oes modd i chi ymgeisio am le ar y rhaglenni hyn hyd yma os oes gennych ddiddordeb mewn astudio ar un o'r rhaglenni gradd sy'n cael eu datblygu cwblhewch y ffurflen ar gyfer y rhaglen honno a'i hanfon atom yna byddwn yn rhoi manylion pellach i chi amdani (modiwlau, ffioedd ayyb) a phryd y bydd modd i chi wneud cais.

Sylwer efallai y bydd teitl y rhaglenni yn newid yn ystod y broses ddatblygu neu efallai na fyddant yn cael eu datblygu o gwbl.

Technoleg Gyfreithiol, LLM

Disgrifiad

Mae'r proffesiwn cyfreithiol yn newid yn gynt nag erioed o'r blaen o ganlyniad i ddatblygiadau ym maes deallusrwydd artiffisial a thechnolegau cysylltiedig. Mae'n rhaid i gyfreithwyr barhau i amddiffyn rheolaeth cyfraith a hyrwyddo mynediad i gyfiawnder ond, ar yr un pryd, disgwylir iddynt ddysgu sgiliau newydd i fabwysiadu technoleg, arloesi a rhoi technoleg gyfreithiol ar waith yn eu hymarfer.

Bydd myfyrwyr yn dilyn cyrsiau mewn dau faes cyffredinol - sut mae deallusrwydd artiffisial yn cael ei ddefnyddio yn y Gyfraith (e.e. cyflwyniad i ddamcaniaeth, technegau ac offer) a sut mae'r Gyfraith yn berthnasol i ddeallusrwydd artiffisial (e.e. effeithiau cyfreithiol, rheoleiddiol a moesegol awtomatiaeth a mynediad i wybodaeth). Bydd myfyrwyr yn dysgu cysyniadau deallusrwydd artiffisial ac yn defnyddio offer i ddatblygu eu datrysiadau technoleg gyfreithiol eu hunain, byddant yn cael profiad o weithio gyda data ac yn rhoi eu gwybodaeth ar waith mewn aseiniadau ymarferol.

Pynciau sy'n Debygol o Gael eu Trafod

Deallusrwydd artiffisial a'r gyfraith
Awtomeiddio gwasanaethau gyfreithiol
Meddwl cyfrifiadol ar gyfer cyfreithwyr
Dadansoddi meintiol a gweithio gyda Data Mawr
Blockchain/technoleg cyfriflyfr dosbarthedig
Y gyfraith a deallusrwydd artiffisial
Hawliau ac atebolrwydd yn yr economi ddigidol
Gwasanaethau cyfreithiol mewn byd digidol
Entrepreneuriaeth technoleg gyfreithiol
Eiddo deallusol digidol
Traethawd hir NEU brosiect technoleg gyfreithiol

Dyddiad Cychwyn Bwriededig
Mis Hydref 2018

Cwblhewch y ffurflen isod fel y gallwn yrru mwy o wybodaeth atoch am y rhaglen radd hon pan ddaw ar gael e.e. modiwlau, ffioedd, dyddiad dechrau ayyb.

Diogelu Data

Drwy anfon eich ymholiad rydych yn caniat'u i'ch data gael ei gadw gan Brifysgol Abertawe. Defnyddir eich data er dibenion delio â'ch ymholiad ac anfon y wybodaeth berthnasol atoch am Brifysgol Abertawe. Ni fydd Prifysgol Abertawe'n trosglwyddo'ch manylion i unrhyw drydydd parti. Os dymunwch dynnu'ch enw oddi ar gronfa ddata Prifysgol Abertawe, cysylltwch â'r Swyddfa Dderbyniadau, Prifysgol Abertawe, SA2 8PP neu e-bostiwch study@swansea.ac.uk