Cyrsiau Ôl-raddedig a ddysgir yn dod yn fuan!

Ydych chi'n chwilio am gwrs nad ydym yn ei gynnig ar hyn o bryd?

Tybio oeddem yr hoffech chi weld y rhaglenni gradd rydym yn eu datblygu wrth i ni yn barhaus geisio cynnig cyrsiau sy'n gweddu anghenion ein myfyrwyr a chyflogwyr ein graddedigion.

Er nad oes modd i chi ymgeisio am le ar y rhaglenni hyn hyd yma os oes gennych ddiddordeb mewn astudio ar un o'r rhaglenni gradd sy'n cael eu datblygu cwblhewch y ffurflen ar gyfer y rhaglen honno a'i hanfon atom yna byddwn yn rhoi manylion pellach i chi amdani (modiwlau, ffioedd ayyb) a phryd y bydd modd i chi wneud cais.

Sylwer efallai y bydd teitl y rhaglenni yn newid yn ystod y broses ddatblygu neu efallai na fyddant yn cael eu datblygu o gwbl.

MSc Meddygaeth Genomeg

Disgrifiad

Mae Meddygaeth Genomeg yn faes sy'n dod i'r amlwg sy'n ymwneud â chymhwyso dilyniannau geneteg a genomeg i ddiagnosio a thrin clefyd.

Mae'r radd MSc hon yn rhaglen newydd sy'n seiliedig ar y cwricwlwm a ddatblygwyd gan Health Education England a chaiff ei chynnig gan yr Ysgol Feddygaeth. Mae'r cwrs yn cynnwys astudio geneteg a genomeg bodau dynol yn ogystal â datblygu dealltwriaeth am yr ystod o dechnegau y gellid eu defnyddio a'u cymhwysiad yn y lleoliad clinigol.

Mae'r cwrs wedi'i lunio i roi'r wybodaeth a'r sgiliau i chi ddeall a dehongli data genomeg y gellid ei ddefnyddio i hysbysu ymarfer clinigol ac ymchwil wyddonol - gan gynnig dull rhyngddisgyblaethol at feddygaeth drosiadol.

Anelir y cwrs at garfan amrywiol o fyfyrwyr gan gynnwys gwyddonwyr ymchwil i bob lefel o weithwyr proffesiynol ym maes gofal iechyd.

Pynciau sy'n Debygol o Gael eu Trafod

Cyflwyniad i Geneteg a Genomeg Bodau Dynol
Technegau Omics a'u Cymhwysiad ym maes Meddygaeth Genomeg
Genomeg Clefydau Cyffredin a Phrin a Etifeddir
Patholeg Foleciwlaidd Canser a’i Chymhwysiad wrth Ddiagnosio, Sgrinio a Thrin
Ffarmacogenomeg a Gofal Iechyd Haenedig
Cymhwysiad genomeg mewn Clefydau Heintus
Biowybodeg, Dehongli, Ystadegau a Sicrwydd Ansawdd Data ym maes Genomeg
Prosiect Ymchwil

Dyddiad Cychwyn Bwriededig
Mawrth 2018

Cwblhewch y ffurflen isod fel y gallwn yrru mwy o wybodaeth atoch am y rhaglen radd hon pan ddaw ar gael e.e. modiwlau, ffioedd, dyddiad dechrau ayyb.

Diogelu Data

Drwy anfon eich ymholiad rydych yn caniat'u i'ch data gael ei gadw gan Brifysgol Abertawe. Defnyddir eich data er dibenion delio â'ch ymholiad ac anfon y wybodaeth berthnasol atoch am Brifysgol Abertawe. Ni fydd Prifysgol Abertawe'n trosglwyddo'ch manylion i unrhyw drydydd parti. Os dymunwch dynnu'ch enw oddi ar gronfa ddata Prifysgol Abertawe, cysylltwch â'r Swyddfa Dderbyniadau, Prifysgol Abertawe, SA2 8PP neu e-bostiwch study@swansea.ac.uk