Datblygiad Proffesiynol Parhaus

Datblygu Proffesiynol Parhaus

Eich Datblygiad Proffesiynol

Os ydych yn gweithio ar hyn o bryd, ac yn dymuno gwella'ch sgiliau er mwyn gwneud cynnydd gyrfa neu at ddibenion datblygiad personol, mae Prifysgol Abertawe'n cynnig nifer o gyrsiau arbenigol a allai fod o ddiddordeb i chi.

Addysg Barhaus Oedolion Mae ein Hadran Addysg Barhaus Oedolion yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau a rhaglenni yn ystod y dydd a chyda’r nos, yn eich cymuned ac ar y campws. 

Cemeg Ddadansoddol PGCert gwyddor dadansoddi cymhwysol.

Cyfrifiadureg Mae ein Gradd Sylfaen yn cyfuno dysgu academaidd a dysgu yn y gweithle.

Peirianneg Mae cyfres o fodiwlau unigol ar gael i gefnogi datblygu proffesiynol peirianwyr o ystod o ddiwydiannau. Rydym hefyd yn dilysu Graddau Sylfaen Peirianneg Fecanyddol a Pheirianneg Drydanol.

Y Gwyddorau Iechyd Mae ystod eang o gyrsiau a modiwlau ôl-gofrestru ar gael i helpu staff i ddiweddaru eu sgiliau a gwellau eu datblygu personol, proffesiynol, ac academaidd. Cyflwynir y cynlluniau rhan-amser hyn i gydweddu ag ymrwymiadau eraill. Rydym yn cynnig cyfleoedd dysgu yn y gweithle hefyd.

Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Mae Cynghrair Meddalwedd Cymru yn cynnig hyfforddiant TGCh a meddalwedd i fusnesau.

Y Gyfraith Mae cyrsiau Datblygu Proffesiynol Parhaus ar gael i gyfreithwyr beth bynnag eu lefel neu eu profiad.

Ieithoedd Modern Dyluniwyd ein MA Dysgu Saesneg fel Iaith Dramor er mwyn i athrawon sy'n dysgu Saesneg fel Iaith Dramor gael gwell dealltwriaeth o theori ac ymarfer dysgu Saesneg yn y byd cyfoes.

Meddygaeth Rydym yn cynnig tri phrif lwybr ar gyfer datblygu proffesiynol, sef (i) Trawma a Llawfeddygaeth; (ii) Cromatograffeg a Sbectrometreg Màs; a (iii) Gwybodeg Iechyd. Rydym hefyd yn cynnig modiwlau unigol.

Cyfieithu Mae ein PGCERT Technoleg Cyfieithu yn rhaglen hyblyg sy'n cynnig hyfforddiant effeithiol a fforddiadwy ar Gyfieithu â Chymorth Cyfrifiadur.