MSc/PGDip/PGCert Iechyd Cyhoeddus Plant

 1. Amrywiadau Cwrs
  Nomenclature Duration Mode Of Attendance
  MSc 1Bl LlA
  MSc 2Fl RhA
  MSc 3Bl RhA
  PGDip 1Bl LlA
  PGDip 2Fl RhA
  PGCert 1Bl LlA
  PGCert 1Bl RhA
  PGCert 1Bl RhA
 2. Cynnig arferol:
  DU 2.2

Trosolwg Cwrs

Mae'r cwrs Iechyd Cyhoeddus Plant yn anelu at ddysgu myfyrwyr ynghylch y nifer lu o ffactorau sy'n effeithio ar iechyd babanod, plant a'r teulu, a phwysigrwydd iechyd mewn plentyndod cynnar ar gyfer iechyd, lles a thwf yn genedlaethol yn y dyfodol.

Nodweddion Allweddol

Nodweddion y Cwrs:

 • Ymchwilio'r sylfaen dystiolaeth i iechyd, polisi ac arferion cyfredol iechyd plant.
 • Ystyried goblygiadau byd go iawn ymchwil ar gyfer babanod, plant a theuluoedd mewn lleoliadau iechyd, cymdeithasol ac addysgol.
 • Rhoi'r sylfaen dystiolaeth a gwybodaeth i fyfyrwyr allu datblygu a newid arferion yn eu maes.
 • Datblygwyd gan ymchwilwyr blaenllaw ag enw dan yn rhyngwladol ym maes iechyd plant.
 • Cyflwynir gan arbenigwyr â chefndir proffesiynol yn eu maes.

Addysgu a Chyflogadwyedd:

 • Addysgir gan dîm rhyngddisgyblaethol, syn cynnwys arbenigwyr iechyd cyhoeddus, seicolegwyr, cymdeithasegwyr, bydwragedd a nyrsys plant.
 • Mae gan y staff addysgu gysylltiadau proffesiynol cryf ag ymarfer iechyd, gofal cymdeithasol, gwaith cymdeithasol ac addysg.
 • Caiff yr addysgu ei arwain gan ymchwil a'i gyfeirio gan arbenigedd ymchwil a rhwydweithiau rhyngwladol y tîm.
 • Cyfle i ddilyn PhD dan oruchwyliaeth aelod tra gymwys o'r tîm.

 

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

MSc 1 Blwyddyn Full-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EYXM01Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Researching Childhood
EYXM18Academic Year20Childhood Nutrition and Growth
EYXM19Academic Year20Influences Upon Child Health
EYXM20Academic Year20Sociology of Child Health
Modiwlau Opsiynol

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters Dissertation
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EYXM07Semester 1 (Sep-Jan Taught)60Dissertation

MSc 2 Blwyddyn Part-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EYXM01Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Researching Childhood
EYXM18Academic Year20Childhood Nutrition and Growth
EYXM19Academic Year20Influences Upon Child Health
EYXM20Academic Year20Sociology of Child Health

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 100 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EYXM07Semester 1 (Sep-Jan Taught)60Dissertation
Modiwlau Opsiynol

PGDip 2 Blwyddyn Part-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 60 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EYXM19Academic Year20Influences Upon Child Health
EYXM20Academic Year20Sociology of Child Health
Modiwlau Opsiynol
MSc Child PH pt y1 compulsory 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Choose ONE of the following compulsory modules:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
EYXM18Academic Year20Childhood Nutrition and Growth
OR
MSc Child PH pt y2 optional 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Choose ONE of the following optional modules:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
EYXM12Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Understanding and Observing Child Development
EYXM13Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Advanced Practice with Children
EYXM15Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Therapeutic Work with Children
EYXM16Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Children's Rights and Safeguarding Children and Young People
EYXM17Academic Year20Common Childhood Illness

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 60 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EYXM01Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Researching Childhood
Modiwlau Opsiynol
PGDip Child PH y2 compulsory 2 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Choose the compulsory module not previously undertaken in year 1:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
EYXM18Academic Year20Childhood Nutrition and Growth
AND
PGDip Child PH y2 optional 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select ONE of the following optional modules (if you have not already undertaken an optional module in year 1):

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
EYXM12Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Understanding and Observing Child Development
EYXM13Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Advanced Practice with Children
EYXM15Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Therapeutic Work with Children
EYXM16Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Children's Rights and Safeguarding Children and Young People
EYXM17Academic Year20Common Childhood Illness

PGCert 1 Blwyddyn Full-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 60 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EYXM19Academic Year20Influences Upon Child Health
EYXM20Academic Year20Sociology of Child Health
Modiwlau Opsiynol

PGCert 1 Blwyddyn Part-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 60 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EYXM19Academic Year20Influences Upon Child Health
EYXM20Academic Year20Sociology of Child Health
Modiwlau Opsiynol

MSc 3 Blwyddyn Part-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 60 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EYXM19Academic Year20Influences Upon Child Health
EYXM20Academic Year20Sociology of Child Health
Modiwlau Opsiynol
MSc Child PH pt y1 compulsory 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Choose ONE of the following compulsory modules:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
EYXM18Academic Year20Childhood Nutrition and Growth
OR
MSc Child PH pt y2 optional 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Choose ONE of the following optional modules:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
EYXM12Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Understanding and Observing Child Development
EYXM13Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Advanced Practice with Children
EYXM15Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Therapeutic Work with Children
EYXM16Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Children's Rights and Safeguarding Children and Young People
EYXM17Academic Year20Common Childhood Illness

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 60 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EYXM01Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Researching Childhood
Modiwlau Opsiynol
MSc Child PH y2 compulsory 2 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Choose the compulsory module not previously undertaken in year 1:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
EYXM18Academic Year20Childhood Nutrition and Growth
AND
MSc Child PH y2 optional 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select ONE of the following optional modules (if you have not already undertaken an optional module in year 1):

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
EYXM12Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Understanding and Observing Child Development
EYXM13Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Advanced Practice with Children
EYXM15Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Therapeutic Work with Children
EYXM16Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Children's Rights and Safeguarding Children and Young People
EYXM17Academic Year20Common Childhood Illness

Blwyddyn 3 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters Dissertation
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EYXM07Semester 1 (Sep-Jan Taught)60Dissertation

Blwyddyn 3 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EYXM07Semester 1 (Sep-Jan Taught)60Dissertation

Disgrifiad

A ydych erioed wedi ystyried pam yr anogir mamau i fwydo ar y fron?

Neu pam y rhoir cymaint o sylw i ordewdra yn ystod plentyndod?

Ydych chi'n credu y dylai mamau fod yn 'ddiolchgar bod ganddynt fabi iach', neu a yw profiad rhoi genedigaeth yn bwysicach na hynny?

Efallai eich bod yn weithiwr proffesiynol sydd am wybod y dystiolaeth ddiweddaraf y tu ôl i'r hyn a wnewch?

Neu efallai eich bod yn weithiwr proffesiynol sydd am wybod am y dystiolaeth am fater penodol er mwyn cryfhau eich dadl i yrru polisi newydd ymlaen?

Os felly, mae'r rhaglen Meistr a addysgir hon yn berffaith i chi. Drwy ymchwilio'r sylfaen dystiolaeth sy'n tanategu Polisi Iechyd Cyhoeddus Plant yn y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol, mae'r cwrs hwn yn archwilio materion iechyd plant 0-11 oed (a'u teuluoedd), megis iechyd amenedigol, maeth ac imiwneiddiadau. Amlyga bwysigrwydd iechyd plant, nid fel cysyniad o salwch yn unig, ond fel rhywbeth sy'n effeithio ar ddatblygiad addysgol, cymdeithasol ac emosiynol hirdymor ehangach hefyd.

Mae'r rhaglen yn defnyddio dull bio-seico-gymdeithasol i werthuso'n feirniadol y llu o ffactorau sy'n dylanwadu ar iechyd plant a rôl gweithwyr proffesiynol amlddisgyblaethol, llunwyr polisi a'r llywodraeth ym maes hybu iechyd plant a llywodraethu. Yn gyffredinol, bydd yn pwysleisio pwysigrwydd y blynyddoedd cynnar ar gyfer iechyd plant a'r boblogaeth yn y dyfodol ac yn ystyried polisïau ac ymyraethau iechyd cyhoeddus a sefydlwyd i hyrwyddo a gwella hyn.

Bydd y cwrs yn:

 • Gwella dealltwriaeth o'r sail dystiolaeth sy'n gyrru polisïau, hyrwyddo ac arferion Iechyd Cyhoeddus Plant.
 • Datblygu safbwyntiau beirniadol myfyrwyr ar bwysigrwydd iechyd plant, y cydadwaith o ffactorau a all effeithio arno a'r effaith y gall ei chael ar ganlyniadau plant.
 • Hyrwyddo dealltwriaeth feirniadol o iechyd plant o safbwynt integredig a chyfannol gan edrych ar dystiolaeth o ochr fiolegol, seicolegol a chymdeithasol.
 • Cynyddu ymwybyddiaeth o'r swyddi proffesiynol niferus sy'n chwarae rhan mewn Iechyd Cyhoeddus Plant ac archwilio pwysigrwydd gweithio'n rhyngbroffesiynol.
 • Rhoi'r wybodaeth i fyfyrwyr ddeall a hyrwyddo iechyd plant mewn sefyllfaoedd proffesiynol.

Gofynion Mynediad

 • Gradd 2.2 (neu well) yn y Deyrnas Unedig mewn disgyblaeth berthynol e.e. nyrsio, bydwreigiaeth, astudiaethau plentyndod, addysg, seicoleg, cymdeithaseg, iechyd meddwl.
 • Dylai fod gan ymgeiswyr sydd heb radd israddedig brofiad gwaith sylweddol (bydd y Tiwtor Derbyn yn asesu addasrwydd y profiad hwn mewn perthynas â'r rhaglen).
 • Efallai y bydd gofyn i ymgeiswyr ddod i gyfweliad.
 • Bydd gofyn i ymgeiswyr gael gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) (y Swyddfa Cofnodion Troseddol, neu CRB, gynt). Bydd angen hyn ar fyfyrwyr rhyngwladol hefyd, neu wiriad cyfwerth a gymeradwyir gan y Brifysgol.
 • Gofynion Iaith Saesneg ymgeiswyr rhyngwladol: Mae'n ofynnol bod gan fyfyrwyr o leiaf sgôr o 6.5 ym mhrawf IELTS, gydag isafswm o 6.0 ym mhob cydran, neu gymhwyster cyfwerth a gydnabyddir gan Brifysgol Abertawe, cyn dechrau'r rhaglen.

Sut i Wneud Cais

Anogir ymgeiswyr i wneud cais ar-lein oherwydd bydd yn haws dilyn ei gynnydd.

Dylai myfyrwyr rhyngwladol fynd i www.swansea.ac.uk/international/students/apply am ragor o wybodaeth.

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MSc Llawn-amser £7,200 £15,200
MSc Rhan-amser £3,600 £7,650
MSc Rhan-amser £2,400 £5,100
PGDip Llawn-amser £4,850 £10,100
PGDip Rhan-amser £2,400 £5,100
PGCert Llawn-amser £2,400 £5,100
PGCert Rhan-amser £2,400 £5,100
PGCert Rhan-amser

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Bellach mae'n bosibl i rai myfyrwyr astudio'n rhan-amser o dan lwybr fisa Haen 4. Mae hyn yn dibynnu ar ffactorau sy'n ymwneud â'r cwrs a'ch sefyllfa unigol. Efallai y bydd yn bosibl astudio gyda ni hefyd os ydych chi eisoes yn y DU o dan gategori fisa gwahanol. Ewch i wybodaeth y Brifysgol am Visas a Mewnfudo am arweiniad a chefnogaeth bellach.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Mae myfyrwyr yn debygol o fynd i gostau ychwanegol yn y brifysgol. Gall y rhain gynnwys (ymhlith costau eraill):

 • prynu deunyddiau ysgrifennu ac offer swyddfa, megis cof bach USB etc.
 • argraffu a llungopïo
 • rhwymo prosiectau ymchwil/traethodau hir

Nid oes costau ychwanegol gorfodol wedi’u nodi ar gyfer y cwrs hwn.

Modiwlau

Modiwlau Craidd/Gorfodol:

Module Code  Module Title  Credits  Core/Compulsory
EYXM19

Issues in Child Public Health

20 Compulsory
EYXM20

Sociology of Child Public Health

20 Compulsory
EYXM018

Childhood Nutrition and Growth

20 Compulsory
EYXM17

Common Childhood Illness

20 Compulsory
EYXM01

Research Methods

20 Compulsory
EYXM07

Dissertation

20 Compulsory

 

Modiwlau dewisol:

Module       Code   

Module Title Credits  Status 
EYXM12

Understanding and Observing Child Development

20 Optional 
EYXM13

Advanced Practice with Children

20 Optional 
EYXM15

Therapeutic Work with Children

20 Optional 
EYXM16

Children’s Rights and Safeguarding Children and Young People

20 Optional 

 

 

MSc Child Public Health students will take 180 credits comprising five compulsory modules (20 credits each), one optional module (20 credits) and a dissertation (60 credits).

Students wishing to exit on successful completion of 60 credits at level M can be awarded a PGCert in Child Public Health.

Students who successfully complete 120 credits at level M but do not successfully complete the Dissertation module can exit with a PGDip in Child Public Health.

Asesu

Caiff myfyrwyr eu hasesu drwy amrywiaeth o ddulliau, gan gynnwys traethodau ysgrifenedig, portffolios a chynllunio poster. Mae'r asesiadau (y rhai cyfunol a ffurfiannol) yn cynnwys adborth cynhwysfawr er mwyn cynorthwyo datblygiad parhaus y myfyrwyr ar gyfer eu rhaglen astudiaeth o ddewis.

Pwy ddylai wneud cais?

Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer:

 • Pobl sydd am ddeall y dystiolaeth sy'n sail i bolisïau ac arferion iechyd cyhoeddus plant a'r ffactorau cymhleth a all effeithio arnynt.
 • Ymarferwyr sy'n gweithio gyda phlant neu deuluoedd yn y sector iechyd a gofal, y sector addysg, neu'r sector cymunedol sydd am ddatblygu eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o faterion iechyd plant.
 • Graddedigion newydd sy'n bwriadu dilyn gyrfa yn gweithio gyda phlant neu ym maes iechyd cyhoeddus, sy'n chwilio am gwrs a fydd yn datblygu eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth gan wella eu gobaith o gael swydd.
 • Y rhai sydd â diddordeb mewn iechyd a lles plant, sydd am ddeall y pwnc yn fanylach e.e. rhieni, gweithwyr yn y sector gwirfoddol.
 • Myfyrwyr rhyngwladol sydd am archwilio'r dylanwadau niferus ar iechyd a lles plant, gyda chyfle i gysylltu a chyferbynnu hynny gyda chyd-destun eu cartref.

Arbenigedd Staff

Mae'r tîm addysgu yn cynnwys staff sydd â chefndir mewn addysgu, ymchwil ac arbenigedd proffesiynol ym maes iechyd cyhoeddus plant. Mae'r tîm yn weithgar ym maes ymchwil ac yn meddu ar brofiad sylweddol o annog myfyrwyr i gyhoeddi eu hymchwil; sy'n dangos ansawdd uchel y gwaith.

Mae aelodau'r tîm yn cynnwys:

Cyfleusterau

Yn ogystal, mae gan y myfyrwyr fynediad at ystod eang o gyfleusterau a chyfarpar gwych ar gyfer profiadau gweithle realistig. Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma neu ewch ar daith rithwiro'r Coleg. 

Cymuned Ôl-raddedig

Mae gan Goleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd gymuned ôl-raddedig fywiog gyda myfyrwyr amrywiol o ran eu cefndir a'u cenedligrwydd. Mae'r Coleg yn adnabyddus am ei amgylchedd cyfeillgar, croesawgar a chefnogol. Rhwng hynny a'r cyfleusterau helaeth, technoleg o'r radd flaenaf a lleoliad gwych ar ymyl traeth, rydym yn sicrhau profiad eithriadol i'r myfyrwyr.

Cyfleusterau 

Yn ogystal, mae gan y myfyrwyr fynediad at ystod eang o gyfleusterau a chyfarpar gwych ar gyfer profiadau gweithle realistig. Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma neu ewch ar daith rithwir o'r Coleg.

Gwyliwch ein animeiddiad am ymchwil