Diwrnod Agored i Ôl-raddedigion

Noson Gwybodaeth i Ôl-raddedigion 2018

Nos Iau, 26 Ebrill, 5pm-7pm.

Campws Parc Singleton

Mae hwn yn ddigwyddiad anffurfiol gyda’r nos yn cynnig cyfle i ddysgu mwy am astudiaethau ôl-raddedig ym Mhrifysgol Abertawe.

Bydd staff o'r saith Coleg Academaidd ar gael i drafod cyrsiau ôl-raddedig a addysgir ac ymchwil. Yn ogystal, bydd cyfle i dderbyn gwybodaeth arbenigol ar geisiadau, cyllid (yn cynnwys benthyciadau i ôl-raddedigion a  bwrsariaethau gradd meistr Cymru sydd newydd gael eu cyhoeddi), a gyrfaoedd.

Sylwer, efallai na fydd tiwtoriaid derbyn cyrsiau unigol ar gael i siarad yn y digwyddiad hwn, ond bydd cyfle i drefnu apwyntiad yn y dyfodol os bydd angen.

Trefnwch nawr button


 

Ymweld â Ni...

Cadwch eich lle

Mae dyddiadau’r Diwrnodau Agored i Ôl-raddedigion fel a ganlyn:

  • Dydd Mercher 6 Mehefin 2018
  • Dydd Iau 7 Mehefin 2018

Bydd ffurflenni llogi’n ymddangos uchod yn fuan.

Yn ogystal, cynhelir Noson Wybodaeth i Ôl-raddedigion nos Iau, 26 Ebrill 2018

Sylwer bod digwyddiad ar wahân i'r rheiny y mae ganddynt ddiddordeb mewn Meddygaeth i Raddedigion. Ewch i'n gwefan Meddygaeth i Raddedigion  i dderbyn gwybodaeth bellach. 

Rhaglen y Diwrnod Agored

Rhaglen ddigwyddiadau:

Sylwer bod modd i chi gofrestru ar unrhyw adeg rhwng 12:30 a 15:00. Ar ôl i chi gofrestru mae croeso i chi fynychu'r holl ddigwyddiadau neu'r rhai sydd o ddiddordeb i chi yn unig.

12:30 - 15:00: Cofrestru

12:30 - 13:30: Ffair Wybodaeth - cyfle i drafod ceisiadau, cyllid, llety, gyrfaoedd, a mynd ar daith dywys o amgylch y campws.

13:30 - 13:35: Sgwrs - Croeso

13:35 - 13:55: Sgwrs - Beth all astudio ôl-raddedig ei gynnig i chi ac i'ch gyrfa?

13:55 - 14:05: Sgwrs - Diwrnod ym mywyd myfyriwr gradd Meistr

14:05 - 14.15: Diwrnod ym mywyd myfyriwr PhD

14:15 - 14:50: Sgwrs - Ariannu eich astudio ôl-raddedig

15:00 - 16:30: Ymweld ag adrannau, gan gynnwys y cyfle i gwrdd â thiwtoriaid derbyn.

Mae'r holl sgyrsiau yn cael eu rhoi yn Saesneg

Cyfeiriadau a Pharcio

Lawrlwythwch fap o Gampws Parc Singleton

Lawrlwythwch fap o Gampws y Bae

Ceir mapiau sy'n dangos sut i ddarganfod Abertawe, canol y ddinas a'r campysau ar ein tudalen we lleoliad.

Os ydych chi'n gyrru i un o'n campysau efallai y bydd ein tudalen we cyfarwyddiadau gyrru o gymorth.

Cyfleoedd eraill i ymweld â ni

 Diwrnodau Agored i Fyfyrwyr Ôl-raddedig:

Rydym yn cynnal 6 Diwrnod Agored i Fyfyrwyr Ôl-raddedig y flwyddyn (2 ar bob campws) ym mis Tachwedd, mis Mawrth ac ym mis Mehefin.

Ymwelwyr annibynnol:

Mae croeso i chi gynnal ymweliad annibynnol â'r Brifysgol ar unrhyw adeg. Ceir gwybodaeth bellach ar ein tudalen we ymweliadau annibynnol