Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Buddsoddi yn eich dyfodol...

Daw llu o fanteision o astudio ôl-raddedig, gan gynnwys cyflogadwyedd gwell, cynnydd gyrfa, boddhad deallusol, a'r cyfle i newid cyfeiriad trwy ddilyn cwrs pontio.

O'r funud y byddwch yn cyrraedd Abertawe, bydd staff arbenigol yr adran Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yn eich helpu i gynllunio'ch dyfodol ac i baratoi ar ei gyfer. Byddant yn eich helpu i nodi a datblygu'r sgiliau a fydd yn eich galluogi i wneud y gorau o'ch gradd ôl-raddedig, ac i ehangu'ch gorwelion gyrfa. Bydd y gwasanaethau a gynigir ganddynt yn sicrhau'r cyfle gorau posibl i lwyddo yn y farchnad swyddi.

Mae profiad Abertawe yn cynnig ystod eang o gyfleoedd datblygu personol a phroffesiynol trwy ymwneud â llawer o agweddau ar fywyd myfyriwr.

Ar ein cyrsiau academaidd, cewch brofiad gwerthfawr gan ddysgu'r sgiliau lefel uchel y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt, a lle bynnag y bo modd, achredir ein cyrsiau gan gyrff proffesiynol; ewch i wefannau'r Colegau am ragor o wybodaeth.

Mae'r cyfleoedd, wrth ochr y cwricwlwm ffurfiol, i ddatblygu sgiliau cyflogadwyedd yn cynnwys profiad gwaith yn y DU a thramor, rhaglenni astudio tramor a rhaglenni gwirfoddoli, gweithgareddau cymdeithasau Undeb y Myfyrwyr a'r Undeb Athletau, a gweithgareddau hamdden a chymdeithasol.

Enghreifftiau o fentrau Prifysgol Abertawe:

  • Gwobr Cyflogadwyedd Abertawe
  • Dysgu iaith neu adeiladu ar eich sgiliau iaith
  • Cymryd rhan ym mhroses Bologna sy'n gyrru mudoledd Ewropeaidd a chyflogadwyedd ar gyfer myfyrwyr a graddedigion Addysg Uwch
  • Erasmus - rhaglen mudoledd i fyfyrwyr, a drefnir gan y Comisiwn Ewropeaidd
  • Cymorth i gychwyn busnes ac i ddatblygu sgiliau mentergarwch

Ar ôl eich Gradd Ymchwil

image

Mae Graddedigion PhD yn fwy tebygol yn ystadegol i ddod o hyd i gyflogaeth na graddedigion eraill.

Felly, beth maent yn ei wneud ar ôl iddynt raddio?

Ar ôl eich Gradd Meistr

image

Mae graddedigion Meistr yn ymgymryd ag ystod helaeth eang o alwedigaethau a swyddi.

Addysg bellach neu gyflogaeth - beth yw eich opsiynau?