Rhaglenni Ymchwil

Rhaglenni Ymchwil Ôl-raddedig

Mae Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton yn gartref i gymuned gyfeillgar a llwyddiannus o fyfyrwyr doethurol o bedwar ban byd.  Fel myfyriwr PhD neu MPhil, byddwch yn cael cefnogaeth ein staff academaidd, yn cael cyfle i gyfrannu at brosiectau ymchwil yr Ysgol ac yn cael defnyddio ein hystafell astudio i Ôl-raddedigion.

PGR Info Welsh

Dewiswch eich pwnc

Mae cwrs PhD neu MPhil yn cynnwys astudio maes ymchwil hunan-ddewisol am nifer o flynyddoedd.  Rydym ni yma i helpu - o deilwra eich syniad cychwynnol i ddatblygu eich sgiliau ymchwil.  Cliciwch ar y botymau pwnc i weld enghreifftiau o’r testunau y gallwch eu dewis ac am arweiniad ar wneud cais.

Throseddeg
Gyfraith

Cysylltu â ni

Rydym ar agor 9am-5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener – cysylltwch os oes gennych chi unrhyw gwestiynau

Cyfeiriad: Adeilad Richard Price, Prifysgol Abertawe, Parc Singleton, Abertawe SA2 8PP

Ffôn: +44 (0)1792 295831

E-bost: law@swansea.ac.uk

We are here map