Peirianneg Defnyddiau

Gwyddor Deunyddiau a Pheirianneg ym Mhrifysgol Abertawe

Mae Abertawe yn un o ganolfannau blaenaf y Deyrnas Unedig o ran addysgu ac ymchwil deunyddiau.

Caiff yr ymchwil deunyddiau sy’n arwain y byd a gynhelir yn Abertawe ei ariannu gan sefydliadau o fri. Mae’r cysylltiadau ymchwil diwydiannau hyn yn cynnig cyfleoedd ardderchog i’n myfyrwyr wneud lleoliadau gwyliau a blwyddyn allan, yn ogystal â rhoi chyfleoedd ymchwil a gwaith da.

100% o fyfyrwyr Peirianneg Deunyddiau yn fodlon yn ôl Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2013.  Mae Peirianneg Deunyddiau ym Mhrifysgol Abertawe yn y pumed safle drwy’r Deyrnas Unedig yn nhabl cynghrair Canllaw Prifysgolion The Guardian 2015.

Rydym yn paratoi ein myfyrwyr at eu gyrfaoedd yn y dyfodol.  Cydnabyddir hyn gan Ganllaw Prifysgolion Da The Times a’r Sunday Times, sydd wedi gosod deilliannau gwaith ein graddedigion Peirianneg Deunyddiau fel y gorau yn y Deyrnas Unedig.

Tim Rudd, BEng Gwyddor Deunyddiau a Pheirianneg (gyda blwyddyn mewn diwydiant)

Tim Rudd

“Roeddwn i’n ddigon ffodus i gael nawdd tuag at fy ngradd gan Chevron (cwmni olew mawr) felly roeddwn i’n treulio fy ngwyliau prifysgol yn gweithio mewn purfa i gael profiad diwydiannol.

Fe wnes i hefyd dreulio rhyng-flwyddyn yn y burfa rhwng ail a thrydedd flwyddyn fy ngradd, rhywbeth a roddodd lawer o brofiad perthnasol i fi, ac roedd hefyd yn gymorth yn nhrydedd flwyddyn y cwrs – er enghraifft, roeddwn i fy hunan wedi gweld llawer o’r moddau methiant metel a chyrydu roedden ni wedi bod yn dysgu amdanynt.

Mae rhyng-flwyddyn yn dysgu cymaint i chi, ac yn rhoi llwyth o sgiliau trosglwyddadwy. Graddiais i gyda gradd dosbarth cyntaf, a chefais gynnig swydd ar unwaith gyda Chevron, felly roedd y lleoliad yn sicr yn werth chweil.”