Sefydliad Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau

Croeso

Mae Sefydliad Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau (RIAH) yn dod ag academyddion, myfyrwyr ôl-raddedig, ac ysgolheigion gwadd cenedlaethol a rhyngwladol ynghyd i greu amgylchedd ymchwil cyfoethog a bywiog wedi'i deilwra ar gyfer rhagoriaeth ac effaith rhyngwladol.

Drwy gefnogi meysydd o gryfderau ymchwil, mae RIAH yn cynnwys y Ganolfan Astudiaethau Cymreig Richard Burton, yn ogystal â Chanolfan Graddedigion y Celfyddydau a'r Dyniaethau, ystod o Grwpiau Ymchwil a nifer cynyddol o Brosiectau Ymchwil a ariennir yn allanol.

RIAH thin image bar

Arddangosfa Ymchwil

"Bod yn Ddynol"
Gŵyl y Dyniaethau

Cynnigodd ein hyb gweithgareddau creadigol a rhyngweithiol ar ystod amrywiol o bynciau.

Canfod mwy am ddigwyddiadau Abertawe a gynhelir 17-25 Tachwedd 2017.

Darllenwch fwy >>>

RIAH