BSc/Diploma i Raddedigion Ymarfer Proffesiynol Uwch

  1. Hyd:
    2 flynedd Rhan-amser

Trosolwg Cwrs

Mae'r BSc (Anrhydedd) Ymarfer Proffesiynol Uwch yn ddyfarniad academaidd a ddatblygwyd i ganiatáu i weithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol sy'n ymgymryd â dysgu a datblygu ymarfer yn y gweithle ennill credyd academaidd am eu dysgu.

Nodweddion Allweddol

Caiff y radd hon ei darparu gan ddefnyddio dysgu yn y gweithle sy'n caniatáu dull hyblyg o astudio.

Bydd myfyrwyr, mewn partneriaeth â hwylusydd ymarfer, yn datblygu cytundebau addysgu a fydd wedi'u hanelu at gwrdd ag amcanion dysgu'r modiwl ac anghenion datblygu ymarfer yn eu meysydd ymarfer.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

BSc 2 Blwyddyn Part-time

Blwyddyn 1 (Lefel 6)

FHEQ 6 Degree / Honours
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
SHG3056Semester 1 and 2 (Sep-Jun Taught)20Starting Your Professional Development
SHG3061Semester 1 and 2 (Sep-Jun Taught)40Personal Practice Development Portfolio

Blwyddyn 2 (Lefel 6)

FHEQ 6 Degree / Honours

Mae myfyrwyr yn dewis 60 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol

Heb ganfod dim.

Modiwlau Opsiynol

DipHE 4 Blwyddyn Part-time

Blwyddyn 1 (Lefel 5)

FHEQ 5 Degree / HEDip

Students must choose between 40 and 60 credits from the following options:

Modiwlau Gorfodol

Heb ganfod dim.

Modiwlau Opsiynol

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

FHEQ 5 Degree / HEDip

Students must choose between 40 and 60 credits from the following options:

Modiwlau Gorfodol

Heb ganfod dim.

Modiwlau Opsiynol

Blwyddyn 3 (Lefel 5)

FHEQ 5 Degree / HEDip

Students must choose between 40 and 60 credits from the following options:

Modiwlau Gorfodol

Heb ganfod dim.

Modiwlau Opsiynol

Blwyddyn 4 (Lefel 5)

FHEQ 5 Degree / HEDip
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
SHG286Semester 1 and 2 (Sep-Jun Taught)40Personal Practice Development Portfolio

GradDip 2 Blwyddyn Part-time

Blwyddyn 1 (Lefel 6)

FHEQ 6 Degree / Honours

Students must choose between 40 and 60 credits from the following options:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
SHG3056Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Starting Your Professional Development
Modiwlau Opsiynol
 

Dewiswch Isafswm o 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Students are required to select from the following list of modules. Students may also select modules from the College's catalogue of continuing professional development modules.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
SHG3057Semester 1 and 2 (Sep-Jun Taught)20Advancing Your Own Practice
SHG30580
SHG3059Semester 1 and 2 (Sep-Jun Taught)20How Can I Make a Change in Practice?
SHG3060Semester 1 and 2 (Sep-Jun Taught)20How the Evidence Base Can Help You Change Your Practice
SHG3062Semester 1 and 2 (Sep-Jun Taught)20Policy Influences on Your Practice
SHG3064Semester 1 and 2 (Sep-Jun Taught)20Teaching and Learning in Practice

Blwyddyn 2 (Lefel 6)

FHEQ 6 Degree / Honours

Mae myfyrwyr yn dewis 60 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
SHG3061Semester 1 and 2 (Sep-Jun Taught)40Personal Practice Development Portfolio
Modiwlau Opsiynol
 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Students may select from the following list of optional modules. Alternatively students may select from the College's catalogue of continuing professional development modules.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
SHG3057Semester 1 and 2 (Sep-Jun Taught)20Advancing Your Own Practice
SHG30580
SHG3059Semester 1 and 2 (Sep-Jun Taught)20How Can I Make a Change in Practice?
SHG3060Semester 1 and 2 (Sep-Jun Taught)20How the Evidence Base Can Help You Change Your Practice
SHG3062Semester 1 and 2 (Sep-Jun Taught)20Policy Influences on Your Practice
SHG3064Semester 1 and 2 (Sep-Jun Taught)20Teaching and Learning in Practice

Disgrifiad

Mae'r BSc (Anrhydedd) Ymarfer Proffesiynol Uwch yn ddyfarniad academaidd a ddatblygwyd i ganiatáu i weithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol sy'n ymgymryd â dysgu a datblygu ymarfer yn y gweithle ennill credyd academaidd am eu dysgu. Mae hon yn rhaglen fodiwlaidd hyblyg wedi'i lleoli yn y gweithle sy'n cynnwys astudiaethau lefel 3.

Caiff y radd ei darparu gan ddefnyddio dysgu yn y gweithle gyda'r cyfle o fynychu modiwlau a addysgir hyd at werth o 40 credyd os yw'r myfyriwr yn dewis. Bydd y modiwl (craidd) cyntaf 'Dechrau eich Datblygiad Proffesiynol' yn cynnwys 4 diwrnod a addysgir yn y Coleg. Bydd modiwlau dilynol naill ai'n fodiwlau lefel 3 presennol o'r cylchgrawn modiwlau israddedig neu'n fodiwlau yn y gweithle.

Ar gyfer y modiwlau yn y gweithle, bydd myfyrwyr, mewn partneriaeth â hwylusydd ymarfer a rheolwr/tiwtor y rhaglen, yn datblygu cytundebau addysgu a fydd wedi'u hanelu at gwrdd ag amcanion dysgu'r modiwl ac anghenion datblygu ymarfer yn eu meysydd ymarfer.

I ennill y radd BSc (Anrhydedd) Ymarfer Proffesiynol Uwch, rhaid i'r myfyriwr ennill 120 o bwyntiau credyd ar lefel 3 sydd yn rhaid cynnwys y ddau fodiwl craidd.

Gofynion Mynediad

Rhaid bod gan fyfyrwyr gofrestriad proffesiynol perthnasol a rhaid eu bod wedi'u cyflogi yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol. Rhaid bod gan y myfyriwr 120 o gredydau lefel 2.

Sut i Wneud Cais

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth drwy glicio yma neu drwy gysylltu ag admissions-enquiries@abertawe.ac.uk.

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
BSc (Hons) Rhan-amser £2,050 N/A

Gellir codi ffioedd myfyrwyr Israddedig y DU/UE llawn amser yn chwyddiannol mewn blynyddoedd astudio i ddod. Penderfynir ar y swm gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Israddedig yn cynyddu 3% ar gyfer pob blwyddyn ddilynol o astudio.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw'r ffioedd dysgu yn talu am brynu llyfrau nac offer swyddfa, argraffu, rhwymo traethodau na chostau llungopïo.

Ni phennwyd costau ychwanegol gorfodol ar gyfer y cwrs hwn.