Mae ymchwil yn yr ysgol feddygol

Mae’r Ysgol Feddygol yn cynnal ymchwil ansoddol o’r radd flaenaf yn fyd-eang. Mae’n cynnig ymchwil sy’n cyflwyno effaith wirioneddol ar les a chyfoeth iechyd.
Canolbwyntia ymchwil amlddisgyblaethol yr Ysgol ar themâu ymchwil presennol. Maent wedi datblygu’n llwyddiannus i gyflwyno perfformiadau cryf o ran denu cyllid ymchwil a recriwtio myfyrwyr PhD. Maent wedi llwyddo hefyd yn y meysydd ymchwil hynny a roddodd berfformiad cryf iawn yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014. Ers hynny, rydym wedi agor ein Hadeilad Gwyddoniaeth Data ac mae hynny wedi ychwanegu at ein hamgylchfyd ymchwil sydd fwyaf blaenllaw yn y DU yn y Sefydliad Gwyddor Bywyd a Chanolfan NanoHealth.


Themâu Ymchwil


Mae Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe wedi nodi’n strategol yr angen i ddatblygu rhagoriaeth ymchwil ynghyd â mas critigol. Yn 2013, fel cam cyntaf tuag at hyn, datblygodd Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe 4 thema ymchwil i ofalu am ei gweithgarwch ymchwil. Arweiniwyd bob un gan uwch academydd. Cynlluniwyd i feithrin gweithgarwch ymchwil integredig wrth ddatblygu doniau ifanc. Y 4 thema yw: