Mae gan Geneteg yn Abertawe hanes hir a nodedig. Yn y 1960au a dechrau'r 1970au cyrhaeddodd yr Athro sefydlol, John Beardmore, a David Skibinski ar ôl gweithio gyda John Thoday FRS, a olynodd Fisher yng Nghaergrawnt. Cafwyd cyfraniadau at ymchwil arloesol mewn gwenwyneg enynnol a dulliau atgyweirio DNA, mewn geneteg y boblogaeth ac esblygol, ac mewn geneteg organynnau celloedd a microbau. Mae Biofarcwyr a Genynnau wedi esblygu ers hynny fel un o bedair thema ymchwil fawr yr Ysgol Feddygaeth, ar ôl uno â'r Adrannau Geneteg a Biogemeg yn 2004. Mae ymchwil presennol yn defnyddio ystod eang o ymagweddau, megis labordy, sbectrometreg màs ac astudiaethau epidemiolegol, tuag at broblemau cymhwysol wrth adnabod a defnyddio biofarcwyr. Ein prif feysydd cymhwyso yw anhwylderau niwrolegol (epilepsi, clefyd dychryn), diabetes, alergeddau a chanser (gyda ffocws cryf ar nanowenwyneg).